Pregled oglasa

Traženo zanimanje1.razredna nastava, 2. engleski jezik , 3.njemački jezik, 4.historija, 5.islamska vjeronauka, 6.likovna kultura, 7.građansko obrazovanje, 8.klavir , 9.harmonika,10.skupno muziciranje (hor), 11.skupno muziciranje (orkestar harmonika)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1. razredna nastava.....puna norma, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2021. godine 2. engleski jezik ...19 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2021. godine 3. njemački jezik.... 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine 4. historija....... 2 časa sedmično na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine 5. islamska vjeronauka..... 9 časova sedmično na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, a najkasnije do 15.08.2021. godine 6. likovna kultura....... 6 časova sedmično na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine 7. građansko obrazovanje.... 3 časa sedmično na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine 8. klavir ........ 10 časova sedmično na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine 9. harmonika .............. 11 časova sedmično na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine 10. skupno muziciranje (hor) ....2 časa sedmično na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine 11. skupno muziciranje (orkestar harmonika) .............. 4 časa sedmično na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)OSNOVNA ŠKOLA «REŠAD KADIĆ» TEŠANJ
Radno vrijemeOdređen broj sati
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi ZDK u skladu sa zahtjevima Nastavnog plana i programa za osnovnu školu za radna mjesta pod rednim brojevima 1.-7. i Nastavnog plana i programa za osnovnu muzičku školu za radna mjesta pod rednim brojevima 8.-11. Uz prijavu ,sa tačno navedenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje, svi kandidati su dužni priložiti sljedeću obaveznu dokumentaciju ( original ili ovjerenu kopiju): 1. Diplomu o završenoj školi , 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), Kandidati koji budu izabrani od strane Školskog odbora dužni su prije stupanja na posao dostaviti i Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) i Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Izbor i prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona br.10-34-432/18. od 09.01.2018. godine. Pored obavezne dokumentacije kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona br. 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine. a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini broj: 10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme obavezni su dostaviti : 1. Uvjerenje fakulteta o godini studija, 2. Uvjerenje o položenim ispitima . Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Našoj riječi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. O prijemu će kandidati biti pismeno obavješteni. Škole ne preuzimaju obavezu vraćanja dokumentacije, a nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u roku od 30 dana, lično preuzeti dostavljena dokumenta. Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti poštom na adresu: OŠ“ Rešad Kadić“ Tešanj Krndija bb 74260 Tešanj (prijava na konkurs).
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-01-05
Oglas do2021-01-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »