Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Radnik/ca na održavanju higijene
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac – puna radna norma, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2021. godine.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Tehnička škola u Zenici
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Pored gore navedenih dokumenata, kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kako bi mogli ostvariti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 1/18). IV Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 1/18). V Ukoliko se na Konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, prijem će se izvršiti u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini, broj: 10-34-8479/20 od 03.06.2020. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti uz prijavu i sljedeće ovjerene dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. VI Konkurs/Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti preporučenom poštom ili lično na adresu: JU TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA, Bilmišće br. 69, 72000 Zenica Sa naznakom: Prijava na Konkurs/Oglas – ne otvarati U prijavi na Konkurs/Oglas obavezno navesti kontakt telefon. Preliminarna rang lista kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči Škole, na koju kandidati mogu svoje primjedbe iznijeti Komisiji za bodovanje; a Odluka o izboru dostavlja se svakom od prijavljenih kandidata na Konkursu/Oglasu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku, lično preuzeti dostavljena dokumenta. U suprotnom Škola nije dužna arhivski čuvati dokumenta kandidata.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati trebaju da ispunjavaju, pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi i Pedagoškim standardima za srednju školu. Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): - Svjedodžbu/Diplomu o završenom obrazovanju - Izvod iz Matične knjige rođenih - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) - Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izabran prije početka rada) - Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izabran prije početka rada)
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-01-08
Oglas do2021-01-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »