Pregled oglasa

Traženo zanimanje4. Pomoćni dekorater
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakulteta) KV i/ili niža stručna sprema i stručna osposobljenost (PKV) i/ili niža stručna sprema (NK).
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikajedan (1) izvršilac/izvršiteljca na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od šest (6) mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljativrši postavljanje svih vrsta dekoracija na pozornici, vrši postavljanje dekora za rasporedne probe, vrši sve dekorativne i druge poslove iz programa rada Pozorišta Zenica, održava tehnička pomagala, vrši španovanje materijala po kulisama, vrši sitne opravke dekora, vrši utovar i istovar dekora za pozorišne predstave na gostovanju,povremeno obavlja poslove pomjeranja i smještaja namještaja i drugih težih inventarskih predmeta u zgradi, kao i raznog prispjelog materijala za potrebe pozornice – krupna rekvizita, pruža pomoć gostujućim ansamblima i grupama
Mjesto rada (općina)Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna neto plaća iznosi: =588,42 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz potpisanu prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene kopije koje nisu starije od šest (6) mjeseci (izuzev izvoda iz matične knjige rođenih), računajući do dana objave Javnog oglasa. VIII Na osnovu Preporuke o transparentnosti i socijalnom aspektu zapošljavanja Gradonačelnika Zenice broj: 02-49-593/17, u slučaju da kandidati ostvare jednak broj bodova na osnovu prethodno definiranih uvjeta i dostavljene dokumentacije, prednost se može dati kandidatima socijalnog i posebnog statusa koji su: članovi domaćinstva bez prihoda, članovi porodice poginulog borca ili šehida, odnosno ratnog vojnog invalida. U skladu sa prethodnim, prijavljeni kandidati mogu dostaviti i sljedeće: a) ovjerena kućna lista; b) uvjerenje nadležnog organa o pripadnosti porodici poginulog borca ili šehida, odnosno ratnog vojnog invalida (ovjerena kopija ili original). IX Svi kandidati bit će blagovremeno obaviješteni pismenim putem i putem e-mail adrese (ukoliko je ista dostavljena u prijavi) o terminu održavanja pismenog stručnog ispita/audicije, odnosno intervjua. X Preporuke kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2. trebaju izraditi eminentni i priznati pozorišni umjetnici, odnosno dramski pedagozi iz zemlje ili inostranstva koji su u toku umjetničkog ili nastavnog procesa rada na pozorišnoj predstavi / umjetničkom projektu / edukativnom programu sarađivali sa kandidatom. XI Prijavu sa svim pratećim dokumentima potrebno je poslati poštom na adresu: Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica (uz napomenu: „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos - ne otvarati“ sa naznakom radnog mjesta) Trg Bosne i Hercegovine broj 3 72000 Zenica XII Konkursnu proceduru provodit će stručne komisije u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, pismeno će biti obaviješteni najkasnije u roku od pet (5) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata. XIII Neblagovremene, nepotpune i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uvjete oglasa neće se uzimati u razmatranje. XIV Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave, a bit će objavljen i na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici JU BNP Zenica (www.bnp.ba), internetskoj stranici Grada Zenica (www.zenica.ba), kao i na Oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zenica. Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji nisu izabrani mogu preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama Javne ustanove, uz predočenje lične karte i pismenog zahtjeva.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) opće uslove: - da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH, - da je stariji od 18 godina i - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja o izboru u radni odnos.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-02-09
Oglas do2021-02-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »