Pregled oglasa

Traženo zanimanjeFizika i Razredna nastava
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1. Fizika – 20 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.g. 2. Razredna nastava – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.g.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OŠ”Safvet-beg Bašagić”Visoko
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUslovi konkursa za radno mjesto nastavnika pored prijave sa kraćom biografijom moraju ispunjavati: Za radno mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme – pored općih uslova propisanih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa zahtjevima nastavnih planova i programa. Dokumenti koji su kandidati dužni dostaviti na konkurs: -Diploma o stručnoj spremi, -Uvjerenje o državljanstvu, -Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list može biti i stariji od 6 mjeseci), -Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (čl. 7.Kriterija). I I I Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK-a, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018.g. I V Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane NPP-om, vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021.godini, broj :10-34-8479/20., od 03.06.2020.godine. V Kandidati uz prijavu na konkurs, potrebnu dokumentaciju su dužni dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji (dokumentacija ne može biti strarija od 6 mjeseci). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku, a putem email adrese škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Po završenoj konkursnoj proceduri dokumentaciju možete lično preuzeti u prostorijama škole u roku od 30 dana. Napomena: Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu, prilažu samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području ZDK i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za osobe primljene u radni odnos po ovom osnovu, radni odnos traje do kraja školske godine. Prijave slati na adresu : JU Školski odbor “Safvet-beg Bašagić” , Donja Mahala 42., 71300 Visoko, Tel: 032 465-170 i Fax: 032 465 172. Obavezno u prijavi navesti kontakt telefon, email adresu kandidata i za koje radno mjesto se konkuriše.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-02-23
Oglas do2021-03-03
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »