Pregled oglasa

Traženo zanimanjeProfesori :BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i SOCIOLOGIJA
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispitda
Posebna znanja i vještineradno iskustvo u struci u trajanju od jedne godine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1. BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2021. godine, 2. SOCIOLOGIJA -2 časa, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2021. godine,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi,
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima I Pravilnikom o radu. Kandidati koji se prijavljuju na javni Oglas za radno mjesto domar trebaju da imaju završen III ili IV stepen stručne spreme elektro ili mašinskog smjera i jednu godinu radnog iskustva u struci. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti : -rodni list, -uvjerenje o državljanstvu, -dokaz o stručnoj spremi, -uvjerenje o položenom stručnom ispitu, -dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od jedne godine za radno mjesto domar, -ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao, -uvjerenje o nekažnjavanju za izabranog kandidata na radno mjesto škola će zatražiti službenim putem od nadležnog organa za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije, (uvjerenje o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci) Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika I odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/18) a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona:http://www.zdk.ba. Bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/18). Ukoliko se na konkurs/javni oglas ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom I programom,prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini broj:10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine uz obavezu dostavljanja dodatnih dokumenata (Uvjerenje fakulteta o godini studija,Uvjerenje fakulteta o položenim ispitima). Konkurs/javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Objava teksta konkursa/javni oglasa planirana je u listu „Naša riječ“. Potrebno je dostaviti original dokumente ili ovjerene foto-kopije. Nepotpune I neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos imaju obavezu,nakon isteka žalbenog roka, u što kraćem roku preuzeti dostavljena dokumenta. Prijave sa dokazima slati na adresu Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” ul ”Šehidska” 34 Breza ili predati u Upravu škole radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-03-31
Oglas do2021-04-08
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »