Pregled oglasa

Traženo zanimanjeProfesori predmeta: fizika, bosanski jezik i književnost,sociologija,etika,kultura religija,informatika ,programiranje,operativni sistemi, muzička kultura
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikaa) Na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 15. 08. 2022. godine 1. fizika 19 časova sedmično – puna norma 2. bosanski jezik i književnost 18 časova sedmično - puna norma 3. sociologija 6 časova sedmično- nepuna norma 4. etika 1 čas sedmično – nepuna norma b) Na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2022. godine 5. kultura religija 2 časa sedmično – nepuna norma c) Na određeno vrijeme, do povratka radnika sa odsustva, a najkasnije do 15.08.2022. godine 6. informatika 14 časova sedmično – nepuna norma 7. programiranje 5 časova sedmično – nepuna norma 8. operativni sistemi 2 časa sedmično – nepuna norma d) Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2022. godine 9. muzička kultura 6 časova sedmično- nepuna norma II
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju, na osnovu koje će se izvršiti bodovanje kandidata u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZE-DO kantona broj: 10-34-432/18. od 09. 01. 2018. godine, (objavljeni u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18). Kriterije možete preuzeti na web stranici: http://www.zdk.ba/službene novine ili na: http:// www.zdk.ba/ministarstvo-za-obrazovanje-nauku-kulturu-i-sport/. IV NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2021/2022. godini, broj: 10-34-7752/21. od 1.6. 2021. godine. Navedeni kandidati dužni su dostaviti i dodatne dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima (originali ili ovjerene fotokopije dokumenata). VI Kandidati koji se prijave na konkurs navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom ili lično na adresu: Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj, Ulica šehida broj 32, 72240 Kakanj, sa naznakom „za konkurs\". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. U prijavi za konkurs obavezno navesti e-mail adresu putem koje će kandidati biti obavješteni o Odluci Školskog odbora o prijemu kandidata. Obavještavamo sve prijavljene kandidate da dokumentaciju koju prilože prilikom konkurisanja, a ne budu primljeni, nećemo vraćati, te ukoliko žele istu mogu podići u sekretarijatu škole nakon isteka žalbenog roka, a najduže u roku od 30 dana. Svako podizanje dokumenata prije završetka konkursne procedure, odnosno žalbenog roka, smatrat će se odustajanjem od konkursa.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaZa sva radna mjesta nastavnika potrebna je odgovarajuća školska sprema predviđena Zakonom o srednjoj školi i Nastavnim planom i programom za gimnaziju. Uz prijavu na konkurs dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata: 1. Diploma o završenom fakultetu 2. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Izabrani kandidati po konkursu će biti dužni prije stupanja na posao dostaviti i sljedeću dokumentaciju: 1. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) 2. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-10-12
Oglas do2021-10-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 15 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »