Pregled oglasa

Traženo zanimanje- “Rukovodilac Službe saobraćaja” – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme, - “Otpravnik” – 2 izvršioca, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)“Prevoza putnika” d.o.o. Zavidovići
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 6. Pravilnika o radu “Prevoza putnika” d.o.o. Zavidovići broj: NO-835/22 od 25.02.2023. godine, a u vezi sa članom 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta broj: NO-836/22 od 25.02.2023. godine Uprava društva raspisuje, Konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme Konkurs za prijem radnika u radni odnos raspisuje se za slijedeća radna mjesta: - “Rukovodilac Službe saobraćaja” – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme, - “Otpravnik” – 2 izvršioca, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme. 1.”Rukovodilac Službe saobraćaja”: Mjesto rada: Zenica Opis poslova i radnih zadataka: - rukovodi,organizuje i koordinira rad saobraćajne službe, - organizuje radu linijskom saobraćaju i odgovoran je za izvršenje prevoza, - stara se o primjeni reda vožnje i ostalih akata koji regulišu pitanje saobraćaja, - brine se za smještaj vozača na terenu, - organizuje rad poslovoda eksploatacije,i po potrebi obavlja i njihov posao, - vrši raspored poslovoda, - vodi evidenciju tehničkih pregleda autobusa, - stara se o primjeni zakona i ostalih propisa iz oblasti saobraćaja, - sklapa ugovore sa korisnicima vanlinijskog prevoza, - void računa da svi izvještaji koji se rade u okviru službe budu kvalitetno uradeni i blagovremeno dostavljeni, - obilazi puteve na kojima se vrši prevoz, pravi zapisnike o oštećenju i predlaže obustavljanje saobraćaja,radi i druge poslove iz domena saobraćaja po nalogu direktora društva. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: - Završen VII ili VI stepen stručne spreme saobraćajnog smjera, - Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - Da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, - 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. 2.”Otpravnik”: Mjesto rada: Zenica Opis poslova i radnih zadataka: - vrši raspored vozača i vozila po linijama, po redu vožnje i ugovorenim linijama u vanlinijskom prijevozu, - odgovoran je za uredno održavanje registrovanih linija, - vodi računa o primjeni propisa i zakonom prilikom upućivanja vozila i vozača na vožnju, - odgovoran je za uredno dostavljenje spremnog autobusa za prijevoz u oba saobraćaja sa autobuske stanice, - vrši obradu i obračun putnih naloga, (u odsustnosti referenta saobraćaja), - izdaje i ovjerava putne naloge i provjeru nošenja službene odjeće i psihofizičkog stanja vozača, - izdaje kontrolne liste i tahografske trake, - vodi računa o primjeni i drugih odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i drugih propisa iz oblasti sabraćaja, - stara se da vozila posjeduju rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova, popunjava putne listove sa spiskom putnika i stara se da isti budu arhivirani, - vodi evideniciju kontrole PP aparata, - neposredno nadgleda izvršenje dnevnog rasporeda linija, - prati da u autobusima postoji važeći red vožnje, cjenovnik, relacijska tabla, prati obavljanje godišnjeg, šestomjesečnog i periodičnog pregleda vozila, - vodi dnevnik dolaska i odlaska autobusa u skladu sa Pravilnikom o radu autobuske stanice, - ovjerava polaske i dolaske autobusa na autobuskoj stanici u putnim nalozima svih prijevoznika, blagovremeno otprema svako vozilo sa autobuske stanice, - kontroliše ispravnost obilježavanja broja linije i relacije vožnje, i uniformisanost posade, - stara se da posada pri odlasku sa stanice budu zdravstveno i psihofizički sposobna za vožnju, u suprotnom izvještava prijevoznika čije je posada i nadležne državne organe (PU i inspektore), - najavljuje polaske autobusa sa autobuske stanice, - u odsustnosti šefa službe prima pritužbe građana i obavještava ih o njihovim pravima vezano za autobuski prijevoz, - prima, izdaje i evidentira table za označavanje broja relacije i linije, pruža potrebne informacije putnicima, obavlja i druge poslove iz oblasti saobraćaja po nalogu šefa službe. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: - Završen V ili IV stepen stručne spreme saobraćajnog smjera, - Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - Da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, - Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti: - Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, - Dokaz o stručnoj spremi, - Dokaz o radnom stažu / radnom iskustvu, - Eventualne preporuke prethodnog poslodavca. Prijave na konkurs zainteresovani kandidati mogu dostaviti na adresu “Prevoza putnika” d.o.o. Zavidovići, Omladinsko naselje bb, 72 220 Zavidovići, najkasnije do 14.06.2024. godine. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona: 062/171-505 ili 032/878-120. Na intervju od strane poslodavca “Prevoz putnika” d.o.o. Zavidovići pozvat će se kandidati koji budu uvršteni u uži izbor za posao. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-06-06
Oglas do2024-06-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »