image_pdfimage_print

Obavještavamo Vas da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji se odvija u saradnji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Centralnog ureda za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2017. godini odobrena kvota od 300 studenata. Studentima univerziteta i visokih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 190 mjesta. Sve potrebne informacije o načinu apliciranja studenata nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima  koji mogu naći na linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=2522&langTag=bs-BA.