image_pdfimage_print

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se naredni intervjui za Triple Win projekt održati od 02.10.2017. do 06.10.2017. godine, a o tačnim terminima i mjestima održavanja ćete biti blagovremeno informisani. Rok za predaju prijava je 15.09.2017 godine. Prijave se mogu dostavljati u nadležnim Kantonalnim službama za zapošljavanje.  Sve ostale informacije kao i obrazce za prijavu se nalaze na stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH (http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA) .