image_pdfimage_print

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2018. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. O uslovima apliciranja , načinu dostavljanja dokumentacije i formularima koji su potrebni, studenti se mogu inforisati u rektoratu Univerziteta ili studentskoj službi fakulteta gdje studiraju, općinskim biroima rada mjesta u kojem stanuju, JU Služba za zapošljavanje ZDK kao i na stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3114&langTag=bs-BA.