image_pdfimage_print

Dana 14. decembra, 2017. godine, u Sarajevu je potpisan Memorandum o saradnji sa JU Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kojim je predviđena realizacija YEP Reformskog paketa. Ovaj Reformski paket je razvijen u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podrške Vlade Švicarske. Pored promjene i prilagodbe infrastrukture biroa ove službe, reformski paket uključuje i stručnu podršku koja će biti pružena uposlenicima službe a kako bi se adekvatno realizovale savjetodavne i menadžerske usluge u cilju brže integracije nezaposlenih lica na tržište rada. Procedure i prakse predviđene Reformskim paketom YEP prilagođene su praksama EU. Promjena infrastrukture biroa implicira stvaranje uslova za uvođenje razdvojenih evidentičarskih i savjetodavnih usluga, dok će se u konačnici stvoriti preduslovi za pružanje kvalitetnije cjelokupne usluge za krajnje korisnike – nezaposlena lica. Memorandum o saradnji su potpisali, ispred Projekta zapošljavanje mladih – YEP, dr Ranko Markuš i gospodin Anto Pešić, direktor Službe za zapošljavanje ZE-DO Kantona.