ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JANUAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 26. FEBRUARA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JANUAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.