ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. JUNA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MAJ 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.