image_pdfimage_print

Dana 27.09.2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine Federacije BiH“, br. 74/18).
U članu članu 21. stav (1), navedenog Pravilnika, propisani su novi rokovi javljanja, i to:
Nezaposlena osoba dužna se redovno lično javljati službi za zapošljavanje, a najmanje jednom u roku od:

a) 30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;
b) 45 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje,
c) 120 dana – ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti.

Molimo sve nezaposlene osobe da poštuju propisane rokove javljanja kako se ne bi doveli u situaciju gubljenja statusa i prava po osnovu nezaposlenosti zbog nejavljanja.

Link novog Pravilnika o evidencijama; Pravilnik o evidencijama