image_pdfimage_print

Savezna agencija za rad SR Njemačke  je obavjestila Službe za zapošljavanje da je naredni termin za intervjue u vezi sa Javnim pozivom  za realizaciju Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj zakazan za period od 25.2.2019. do 28.2.2019. godine, dok je rok za prijave 03.02.2019. godine. Prijave se mogu slati putem lokalnih biroa službi za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje, te direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati javnost.