Izmjene uslova za zapošljavanje njegovatelja u SR Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje BiH informira sve zainteresirane kandidate koji,
putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH, apliciraju za poslove njegovatelja u
SR Njemačkoj, da je sa njemačke strane došlo do izmjena u pravilima postupanja i
uslovima koje kandidati moraju ispunjavati u proceduri zapošljavanja. Izmjene se
odnose na priznavanje diploma stečenih prekvalifikacijom, te priznavanje
certifikata o znanju njemačkog jezika.

1.      
Na
osnovu odluke Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja SR Njemačke više
se ne prihvataju diplome o završenoj medicinskoj školi za opći i pedijatrijski
smjer, dobivene prekvalifikacijom bilo u državnoj ili privatnoj školi. Samim tim
skrećemo pažnju kandidatima koji apliciraju putem Agencije za rad i
zapošljavanje BiH za poslove njegovatelja u SR Njemačkoj, da je Centralni ured
za posredovanje pri zapošljavanju stručne radne snage (ZAV) od februara 2019.
godine počeo davati odbijenice za sve ovakve diplome, te više nije moguće
zasnovati radni odnos kao njegovatelj sa diplomama stečenim prekvalifikacijom.
Također, preporučuje se kandidatima da uz prijavu, osim odgovarajuće diplome
dostave i svjedočanstva o svim završenim razredima srednje škole, prevedena na
njemački jezik.

2.      
Što
se tiče certifikata o poznavanju njemačkog jezika, od 1.6.2019. godine Ambasada
SR Njemačke u BiH prilikom podnošenja zahtjeva za radnu vizu do daljnjeg neće
prihvatati ÖSD certifikate za koje je ispit položen izvan Republike Austrije.
Navedeni datum se odnosi na datum podnošenja zahtjeva za radnu vizu u Ambasadi
SR Njemačke, a ne na datum izdavanja certifikata. Zbog toga svi kandidati koji
nakon 1.4.2019. godine svoje prijave predaju u Agenciju za rad i zapošljavanje
BiH moraju imati certifikat o poznavanja njemačkog jezika usaglašen sa
zahtjevima Ambasade SR Njemačke u BiH.