image_pdfimage_print

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog i Općinom Žepče i ove godine je organizovala “Sajam zapošljavanja 2019”, koji se održao 18. oktobra u Domu kulture u Žepču.

Ovo je deveti po redu Sajam zapošljavanja i kao takav je postao prepoznatljiv u organizaciji ove Službe.

Poslodavci su imali priliku predstaviti svoju firmu sa iskazanim potrebama za radnim mjestima i obaviti razgovor sa nezaposlenim osobama o uslovima za zapošljavanje.

Sajam je prilika i za nezaposlene osobe da u direktnom kontaktu sa poslodavcima dobiju informacije o mogućnostima zapošljavanja.

Dakle, cilj organizovanja Sajma zapošljavanja jeste posredovanje u zapošljavanju između poslodavaca i nezaposlenih osoba, odnosno između ponude i potražnje na tržištu rada.

Sajam je regionalnog karaktera te su na istom učešće uzeli poslodavci i nezaposlene osobe sa područja općina Žepča, Zavidovića i Maglaja.

Na Sajmu su se obratili direktor Službe za zapošljavanje ZDK g-din Anto Pešić, načelnik Općine Žepče g-din Mato Zovko, ispred Vlade ZDK ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice g-đica Azra Šabanović koja je i otvorila Sajam zapošljavanja 2019.

Služba nastoji aktivnostima kao što je ova odgovoriti na izazove aktuelnih promjena i doprinijeti većoj zaposlenosti na Zeničko-dobojskom kantonu.