ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AUGUST 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 21. OKTOBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec SEPTEMBAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.