ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC APRIL 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. MAJA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec APRIL 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.