JAVNI POZIV OSOBAMA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE, ŽEPČA, MAGLAJA I ZAVIDOVIĆA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA

UG Nešto Više i Razvojna Agencija Žepče u saradnji sa projektom Market Makers organizuje pilot obuku iz digitalnog marketinga za osobe sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. Više informacija o cilju ovog Javnog poziva, uslovima apliciranja, mogućnostima uključivanja kao i program obuke iz digitalnog marketinga, koji obrađuje određene teme možete da vidite na linku Web: https://nestovise.org/2020/07/30/javni-poziv-osobama-sa-invaliditetom-sa-podrucja-zenice-zepca-maglaja-i-zavidovica-za-prijavu-ucesca-u-programu-obuke-i-strucnog-usavrsavanja-u-cilju-zaposljavanja/ kao I na Facebook: https://bs-ba.facebook.com/nestovise/posts/3696515407043677.