image_pdfimage_print

Obavještavaju se zainteresovane osobe da je O.Š.”Ćamil Sijarić” Nemila rapisala konkurs za polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21. godinu i to za 20 polaznika od I do IV razreda i za 20 polaznika od V do IX razreda. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21 godinu. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000 a kompletan tekst možete vidjeti i u prostorijama JU Služba za zapošljavanje ZDK.