image_pdfimage_print

JU OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje DRUGI JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021. godinu. Planiran je slijedeći broj polaznika:od prvog (I) do petog (V) razreda-20 (dvadeset); od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-40 (četrdeset). Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje: za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih. Drugi javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 12.01.2021. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim

radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu: OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U  VAREŠU ULICA PUT MIRA 37. 71 330 VAREŠ        – sa naznakom:

Prijava na drugi javni konkurs, za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021.godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329