image_pdfimage_print

OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2021/2022. godinu. Uslovi za upis su a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika; c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 40 (četrdeset) polaznika. Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329.  Prvi javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 06.09.2021. godine.