image_pdfimage_print

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.08.2021 godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juli 2021 godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.07.2021 godine.