image_pdfimage_print

Obavještavaju se  potencijalni kandidati da su naredni intervjui za projekat Triple Win planirani za period 01.11-05.11.2021. godine. Svi zainteresovani kandidati mogu da svoje prijave dostave u općinskim biroima rada najkasnije do 5.10. 2021. godine, a Služba za zapošljavanje se obavezuje da će pristigle prijave prikupiti i proslijediti Agenciji za rad I zapošljavanje BiH najkasnije do 08.10.2021. godine. Nakon toga će ARZ na vrijeme postaviti obaviještenje na svojoj web stranici za sve zainteresovane kandidate i zavode za zapošljavanje entiteta i Brčko distrikta BiH o tačnim terminima intervjua. Takodjer obavještavamo vas da su se pojavile izmjene  u realizaciji projekta Triple Win,  a koje se odnose na mogućnost benefita za primljene kandidate u projektu i to:

  • Triple Win projekat od 01.09.2021. godine će početi isplacivati bonuse od 500€ za sve kandidate u projektu koji polože B1 ispit iz prvog pokušaja.
  • Od 01.01.2022. godine, Triple Win će snositi troškove prevoda dokumentacije neophodne za priznavanje stručnih kvalifikacija, kao i troškove ovjere tih dokumenata u Ambasadi SR Njemačke.

O tekstu Javnog poziva Trple Win kao i potrrbenim dokumentima za prijavu možete da se informirate na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA