ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JANUAR 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28.02.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec januar 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.01.2022. godine.