JAVNI POZIV ZA BESPLATNO SUDJELOVANJE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU PODUZEĆA

Partnerske organizacije okupljene u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje ZDK pozivaju sve zainteresirane osobe koje su nezaposlene a koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće u programu podrške razvoju malih biznisa. Program podrške realiziraju partneri u okviru projekta „Obuka za poslodavca – T4E“ koji se provodi u okviru projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ koji financira Europska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada.
Javni poziv je usmjeren prema nezaposlenim osobama sa područja općina Žepče, Usora i grada Zavidovići koje žele pokrenuti vlastito poduzeće uz financijsku i savjetodavnu podršku navedenog partnerstva.
PRAVO NA SUDJELOVANJE
Pravo na sudjelovanje u programu podrške razvoja poslovnih ideja i poduzeća imaju nezaposlene punoljetne osobe prijavljene na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koje žele registrirati poduzeće kao osnovnu djelatnost na području općina Žepče, Usora i grad Zavidovići.
Uvjet za sudjelovanje u programu pružanja podrške razvoju poslovne ideje i poduzeća jeste da je osoba prijavljena na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (uz prijavni obrazac je potrebno dostaviti i uvjerenje navedene službe o statusu nezaposlene osobe), a prednost mogu imati prijavljeni kandidati iz sljedećih kategorija:
− trenutno nezaposleni mladi muškarci i žene (18-29 godina) sa područja općina Žepče, Usora i grada Zavidovići,
− nezaposlene žene,
− dugotrajno nezaposleni koji su registrirani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci,
− kategorije sa niskim učešćem na tržištu rada (osobe sa invaliditetom, otpuštene i nezaposlene osobe sa više od 50 godina starosti – uz prijavni obrazac je potrebno dostaviti uvjerenja nadležnog organa o ovakvom statusu),
− pojedinci sa otežanim mogućnostima za zapošljavanje, uključujući one koji su uslijed posljedica pandemije Covid-19 ostali bez posla.
Kandidati trebaju imati:
− Visok stupanj motivacije za pokretanje samostalnog poduzeća,
− Određena vlastita sredstava za poslovanje,
− Obrazovanje za iste ili slične poslove,
− Sposobnost analitičkog razmišljanja za definiranje jasne poslovne ideje.
Osobe zainteresirane za razvoj poslovne ideje i pokretanje vlastitog poduzeća, mogu se prijaviti putem namjenski dizajniranog Obrasca za sudjelovanje u programu, najkasnije do 3. ožujka/marta 2023. do 16:00 sati.
PROGRAM PODRŠKE – PRVA FAZA
Kandidat/kinja čija prijava bude prihvaćena od strane partnerstva, odnosno Komisije za procjenu poslovnih ideja, dobit će priliku sudjelovati na obuci „Pokreni svoj posao“, u okviru koje će steći znanja neophodna za razradu poslovne ideje i kompletiranje poslovnog plana. Obuka će trajati tri dana i obvezna je za sve odabrane korisnike, te je sudjelovanje na istoj eliminatorni kriteriji za prolazak u drugu fazu podrške.
Savjetodavna podrška će u prvoj fazi biti omogućena za maksimalno 20 kandidata, koji su temeljem vlastitih poslovnih ideja prezentiranih u prijavnom obrascu odabrani za sudjelovanje u programu podrške.
Tijekom trodnevne obuke „Kako doći do poslovne ideje“ i „Kako pokrenuti posao“, kandidati će imati priliku da usvoje nova znanja za razvoj poslovne ideje i objedinjavanje poslovnog plana:
− Plan poslovanja,
− Konsolidiranje poslovne ideje,
− Marketing plan,
− Zapošljavanje,
− Organizacija i upravljanje,
− Nabava,
− Utvrđivanje troškova proizvoda i usluga,
− Financijsko planiranje,
− Početni kapital,
− Dorada poslovnog plana.
PROGRAM PODRŠKE – DRUGA FAZA
Druga razina savjetodavne podrške bit će omogućena u skladu s odobrenim proračunom projekta, za maksimalno 11 kandidata s najbolje ocijenjenim poslovnim planovima.
Nakon završene obuke, Komisija za procjenu poslovnih ideja će odabrati do 11 najbolje ocijenjenih poslovnih planova, čiji će nositelji dobiti financijsku i savjetodavnu podršku za osnivanje i razvoj poduzeća (Unaprijedi svoj posao).
Financijska podrška za pojedinačni poslovni pothvat može biti maksimalnom iznosu od 6.000 KM, u skladu s proračunom projekta. Sredstva se mogu iskoristiti za sufinanciranje nabave opreme, osnovnih sredstava za rad i potrošnog materijala. Sredstva su nepovratna uz uvjet da se u cijelosti koriste za razvoj registriranog poduzeća.
Ovaj paket podrške podrazumijeva kontinuiranu suradnju s kandidatima, ali i savjetovanje prilikom registracije i daljnjeg razvoja poslovanja. Vlasnici novoregistriranih poduzeća/obrta obvezni su sudjelovati na trodnevnoj obuci „Unaprijedi svoj posao“ koja obuhvaća sljedeće module:
• Troškovi;
• Marketing;
• Planiranje poslovanja;
• Nabava i kontrola zaliha;
• Knjigovodstvo;
• Ljudi i produktivnost.
Ovako kreirana podrška osigurava dugoročan razvoj najboljih poslovnih planova i smanjuje rizik od stagnacije u poslovanju, odnosno potencijalnog zatvaranja poduzeća/obrta.
Financijsku i savjetodavnu podršku pružaju članovi partnerstva, odnosno treneri za provedbu MOR-ovih paketa „Pokreni svoj posao“ i „Unaprijedi svoj posao“.
Eliminatorni uvjet za dobivanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno i aktivno sudjelovanje na obukama.
Svi kandidati će tijekom obuke biti detaljno informirani o kriterijima za ocjenu kvaliteta poslovnog plana.
Prijave se mogu podnijeti popunjavanjem Obrasca za prijavu koji je dostupan na linku.
Popunjen Obrazac za prijavu, sa:
• uvjerenjem JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o statusu nezaposlene osobe i
• uvjerenjem nadležnog organa o statusu osobe sa invaliditetom (ukoliko je primjenjivo)
je moguće predati:
1. Elektronskim popunjavanjem obrasca na linku i slanjem putem e-maila sa popratnom dokumentacijom na razepce@gmail.com
2. Osobno u prostorijama Razvojne agencije Žepče;
3. Poštom na adresu: Razvojna agencija Žepče, Ulica Prva bb, 72230 Žepče.
Rok za podnošenje prijava je 03. ožujka 2023. godine do 16:00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti osobno u Razvojnu agenciju Žepče, putem e-mail adrese razepce@gmail.com ili na telefonski na broj 032/ 880 – 273.

JAVNI-POZIV_ILO_SIYB_ZDK

OBRAZAC-ZA-PRIJAVU_ILO_SIYB_ZDK