VAŽNA OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Objavljujemo važne napomene u vezi sa apliciranjem na Program sufinansiranja zapošljavanja 2023 i Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2023.

  • Kao preduslov za apliciranje pravni subjekti su u obavezi biti prijavljen na svoj korisnički račun (profil) na web portalu Zavoda, i to putem računara ili tableta, ali ne i putem mobilnog telefona;
  • U jednom trenutku samo jedna osoba/poslodavac (korisnik) može biti prijavljena na svoj korisnički račun (profil) i aplicirati;
  • Kopije zaprimljenih prijava uvijek su dostupne na korisničkom računu korisnika u tabu „Kopije prijavnih obrazaca“.
  • Jednom prijavom moguće je rezervisati sredstva na više mjera i za više kantona, te naknadne izmjene na završenoj prijavi nisu moguće. Upute u vezi sa postupkom apliciranja dostupne su u meniju Projekti.