Obavijest o prijemu kandidata po Javnom pozivu za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljen 02.06.2023. godine na stranicama REZ Agencije, Zeničko-dobojskog kantona i JU Službe za zapošljavanje ZDK, da je Komisija za izbor u cjelosti provela predviđenu proceduru u skladu sa raspisanim javnim oglasom i Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija, načina bodovanja i prijema kandidata prijavljenih na javni oglas.

Nakon završene procedure izbora, dana 26.06.2023. godine, Komisija je donijela Konačnu rang listu primljenih kandidata, koja se nalazi u prilogu.

Kandidati koji se ne nalaze na Konačnoj listi mogu izjaviti prigovor na istu u roku od 3 dana od dana posljednje objave Konačne liste Regionalnoj razvojnog agenciji za regiju Centralna BiH – „REZ“ d.o.o Zenica.

Konacna rang lista