Obavijest o obustavljanju realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve 2023./2024.

Obavještavaju se poslodavci da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve 2023./2024.

S tim u vezi, 04.07.2023, godine u 15:00 sati obustavlja se dalje prijavljivanje.

Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama poslodavaca sa statusom „odobrene“ i „na čekanju“.