ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JUNI 2023. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.07.2023. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juni 2023. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.06.2023. godine.