Ponovni Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Ponovni Javni oglas_strucno osposobljavanje_avgust