VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se poslodavci da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji Programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2023.

S tim u vezi, 04.10.2023, godine u 15:00 sati obustavlja se dalje prijavljivanje.

Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama poslodavaca sa statusom, „na provjeri“ i „na čekanju“.