ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2024. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.04.2024. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec mart 2024. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.03.2024. godine.