Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona objavljuje Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini.

 

Detalje o programu, uslove i način apliciranja možete preuzeti u dokumentima na linkovima ispod:

Javni poziv je objavljen 16.09.2020. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.
Obavještenje o terminima za naredni krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2020. godini

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se naredni krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2020. godini održati od 26.10.2020. do 30.10.2020. godine. Rok za prijave na ovaj krug intervjua je  30.09.2020. godine. Prijave se mogu slati putem lokalnih biroa službi za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje, te direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH. Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete pročitati na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Triple%20Win%20javni%20poziv%20januar%202020%20bs.pdf. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua, Agencija za rad i zapošljavanje BiH  blagovremeno će informirati javnost.
USKORO – PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA U 2020. GODINI

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će 16.09.2020. godine na web portalu Službe za zapošljavanje ZDK i  web portalu Vlade ZDK biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave Javnog poziva upoznaju sa predmetnim Programom koji je dostupan na sljedećem linku:

Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini
Poduzetnička Akademija u Ze-Do Kantonu

Udruženje Poduzetnice IN, u saradnji sa ZZZFBiH i prijateljima projekta (Privredna Komora Federacije BiH, Almy doo, Čip sistemi doo, Planjax Group) organizuje Akademiju koja će se realizovati u poslovnoj zgradi kompanije Almy u Zenici. Polaznicima će se omogućiti da, ukoliko zbog trenutne zdravstvene situacije izazvane pandemijem virusa Covid_19, ne mogu prisustvovati svakom modulu, to mogu učiniti online. Prisustvo na prvom i posljednjem modulu je obavezno! Realizacija Akademije bi se trebala završiti do kraja tekuće godine. O svim detaljima se možete informisati putem maila info@poduzetnice.ba ili na sličnim tekstovima (vezanim za realizaciju Akademije u Kantonu Sarajevo) na portalu www.poduzetnice.ba . Na akademiju su dobro došli i muškarci i žene, bilo koje starosne skupine. Prijave sa osnovnim podacima i vlastitom izjavom da se nalazite na evidenciji neke od Službi ZZZ Ze-Do Kantona možete slati putem linka https://poduzetnice.ba/poduzetnicka-akademija-u-ze-do-kantonu-prijavi-se/
JAVNI POZIV za nezaposlene osobe,mladi od 18 do 35 godina starosti, žene svih dobnih skupina i osobe s invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića

Razvojna agencija Žepče objavljuje Javni poziv za: 1. Obuku ECDL start (MS Windows, MS Word, MS Excel),2. Obuku iz MS EXCEL-napredni nivo: Tehnike rada sa analitičkim alatima, 3. Obuka Digitalni marketing  (Google ads, oglašavanje na društvenim mrežama) i 4. Obuka iz osnove grafičkog i web  dizajna. Obuke će se provoditi kombinirano on line obuka i obuka u učionici. Za sve obuke polaznici koji polože završni ispit dobit će certifikat o stečenom znanju. Ograničen je broj prijava po obuci. Ukupan broj polaznika ponuđenih obuka  je 30 nezaposlenih osoba. Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku. Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Minimalni kriteriji za prijavu su:

 • da su nezaposlene osobe od 18 do 35 godina starosti ili žene svih dobnih skupina ili osobe sa invaliditetom
 • da su nezaposleni/e i da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZDK (Biro rada Žepče, Zavidovići, Maglaj i Zenica)
 • da imaju minimalno završenu srednju školu
 • da imaju osnovna znanja u korištenju računara, socijalnih mreža i interneta
 • da aktivno traže posao
 • da posjeduju računalo i Internet priključak (za on line edukacije)

Odabir kandidata će se vršiti na način da prvih trideset pristiglih prijava polaznika , koje ispunjavaju  kriterije Javnog poziva,  će biti odabrane za pohađanje obuka. Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uvjeta će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca, a odabrani kandidati će biti obvezni dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju kako bi potvrdili ispunjavanje uvjeta:

 • 1. Kopiju lične karte (obična kopija, bez ovjere)
 • 2. Kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj školi (obična kopija, bez ovjere)
 • 3. Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane zavoda za zapošljavanje (obična kopija, bez ovjere)
 • 4. Za osobe s invaliditetom,  dokaz o statusu osobe sa invaliditetom (obična kopija, bez ovjere)

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva. Rok za prijavu na Javni poziv je do 14.09.2020. do 14 h. Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče. Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Prijavni obrazac kao i potpuni tekst Javnog poziva možete pronaći na slijedećem linku https://razepce.com/javni-poziv-nezaposlenim-osobama-mladim-od-18-do-35-godina-zenama-svih-dobnih-skupina-i-osobama-s-invaliditetom/. Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za obuke RAŽ.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.08.2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juli 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.07.2020. godine.
JAVNI POZIV OSOBAMA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE, ŽEPČA, MAGLAJA I ZAVIDOVIĆA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA

UG Nešto Više i Razvojna Agencija Žepče u saradnji sa projektom Market Makers organizuje pilot obuku iz digitalnog marketinga za osobe sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. Više informacija o cilju ovog Javnog poziva, uslovima apliciranja, mogućnostima uključivanja kao i program obuke iz digitalnog marketinga, koji obrađuje određene teme možete da vidite na linku Web: https://nestovise.org/2020/07/30/javni-poziv-osobama-sa-invaliditetom-sa-podrucja-zenice-zepca-maglaja-i-zavidovica-za-prijavu-ucesca-u-programu-obuke-i-strucnog-usavrsavanja-u-cilju-zaposljavanja/ kao I na Facebook: https://bs-ba.facebook.com/nestovise/posts/3696515407043677.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JUNI 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.07.2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juni 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.06.2020. godine.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Kurban–bajram uz želju da vam ovi dani donesu zdravlje, sreću i radost.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

JU Služba za zapošljavanje ZDK
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. JUNA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MAJ 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.05.2020. godine.
O B A V I J E S T

Nakon što je donesena Odluka o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, stekli su se uslovi za vraćanje na ustaljen režim rada  JU Službe za zapošljavanje ZDK i biroa rada od 1.6.2020.godine

Obavještavamo sve nezaposlene osobe i druge korisnike usluga o sljedećem:

 • Radno vrijeme sa strankama je od 08:00 – 14:00 sati
 • Redovno javljanje će se vršiti u rokovima kako slijedi:
 • Korisnici prava na novčanu naknadu trebaju se javiti u roku od 30 dana, računajući od 1.6.2020.godine
 • Korisnici prava na zdravstveno osiguranje trebaju se javiti u roku od 45 dana, računajući od 1.6.2020.godine
 • Nezaposlene osobe koje nisu korisnici navedenih beneficija trebaju se javiti u roku od 120 dana, računajući od 1.6.2020.godine.

Ovom prilikom apelujemo na građane da prilikom redovnog javljanja poštuju, još uvijek važeću, socijalnu distancu kao i da koriste propisanu zaštitnu opremu tokom boravka u zatvorenom prostoru.

Također, apelujemo da se ne stvaraju nepotrebne gužve kako se ne bi izlagali nepotrebnim rizicima obzirom da su rokovi koji su navedeni sasvim dovoljni da se realizuju propuštena javljanja.

 • Prestaje mogućnost prijave na evidenciju putem e-maila, faksa ili redovnom poštom. Potrebno je, dakle, da nezaposlene osobe dođu na biro sa potrebnom propisanom dokumentacijom i izvrše prijavu.
 • Poslodavci/aplikanti koji su korisnici sredstava sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja ubuduće treba da dostavljaju svoja pravdanja redovnim putem na protokol biroa rada.

 
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC APRIL 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. MAJA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec APRIL 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Povodom Ramazanskog bajrama, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

 

JU SLužba za zapošljavanje ZDK
Pomjeranje termina za intervjue za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se planirani intervjua za Triple Win projekt, koji su trebali biti održani u maju 2020. godine pomjeriti za oktobar 2020. godine. Kandidati se mogu prijavljivati i dalje, a o tačnom datumu intervjua kandiati će biti naknado obavješteni.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 27. APRILA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MART 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
SRETAN VASKRS

 
SRETAN VASKRS
želi Vam JU Služba za zapošljavanje ZDKSvim vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs.

Svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs.
OBAVIJEST (08.04.2020. godine)

Shodno Odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o izmjeni Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020 zbog proglašenog stanja nesreće uzrokovanog pojavom Corona virusa na području FBiH, obustavljaju se sve prijave na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2020“,  do daljnjeg.

Obrasci za prijavu na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2020“

http://www.fzzz.ba/portal/ckFinderFiles/files/Projekti/2019/Finansijski%20identifikacijski%20obrazac.pdf.

Obrazac o sufinansiranim osobama

Prijavni obrazac SP 2020
O B A V I J E S T

Shodno proglašenju stanja nesreće u FBiH, uzrokovane korona virusom (COVID-19) a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja navedenog virusa COVID-19, JU Služba za zapošljavanje ZDK, obavještava korisnike usluga o privremenoj obustavi rada s strankama od 26.03.2020 do daljnjeg.

Za ostvarivanja svojih prava dokumentacija se dostavlja putem e-maila, faksa ili poštom nadležnom birou rada. U slučaju da niste u mogućnosti dostaviti potrebnu dokumentaciju, ni na jedan od navedenih načina, obratite se nadležnom birou rada Službe prema mjestu prebivališta telefonskim putem za daljnje upute.

REDOVNA JAVLJANJA

 • Osobe koje su se prijavile na evidenciju nezaposlenih Službe nisu se dužne redovno javljati biroima rada do daljnjeg.

PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH

 • Osobe koje se trebaju prijaviti na evidenciju nezaposlenih Službe mogu se prijaviti na adresu općinskog biroa rada prema mjestu prebivališta. Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  1. izjavu o statusu (preuzeti sa Izjava_o_statusu PDF  ili  Izjava o statusu WORD).
 1. ličnu/osobnu kartu,
 2. dokaz o stručnom obrazovanju odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma),
 3. potvrdu/uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 4. akt o prestanku radnog odnosa (za osobe koje se iz radnog odnosa prijavljuju na evidenciju nezaposlenih)
 5. JS3100 (Odjava iz Porezne uprave koju dobijete od poslodavca, za osobe koje se iz radnog odnosa prijavljuju na evidenciju nezaposlenih).

NOVČANA NAKNADA

 • Osobe koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, pored dokumentacije koju su dostavili za prijavu na evidenciju nezaposlenih, dužni su priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 1. Zahtjev za novčanu naknadu (preuzeti sa Zahtjev za NN (novčana naknada)),
 2. Potvrda banke o broju tekućeg računa ili kopija stranice Ugovora s bankom o otvaranju računa na kojoj je vidljiv broj računa ili kopija bankovne kartice tekućeg računa (s obje strane),
 3. Dokaz o radnom stažu (Uvjerenje PIO/MIO i kopija radne knjižice).

ODJAVA S EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH

 • Osobe koje zasnivaju radni odnos dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. Akt o zasnivanju radnog odnosa.

 UVJERENJA

 • Za izdavanje uvjerenja potrebno je obratiti se nadležnom birou rada.

RADNE DOZVOLE ZA STRANCE

 • Poslodavci trebaju kontaktirati biroe rada prema sjedištu poslodavca.

DOKUP STAŽA

 • Osobe koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na dokup staža, pored dokumentaciju koju su dostavili za prijavu na evidenciju nezaposlenih, trebaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 1. Zahtjev za dokup staža (preuzeti sa Zahtjev PIOMIO (dokup staža)),
 2. Original ili ovjerena fotokopija radne knjižice,
 3. Uvjerenje o stažu s uvećanim trajanjem,
 4. Uvjerenje Ministarstva odbrane o učešću u OS BiH,
 5. Pisana saglasnost podnositelja zahtjeva za uračunavanje posebnog staža u penzijski staž (ukoliko je osiguranik bio učesnik odbrabe BiH),
 6. Drugi dokazi o penzijskom stažu (Potvrda staža nadležnog nositelja osiguranja ukoliko nezaposlena osoba ima ostvarenog staža u drugim državama ili kod Fonda za PIO RS.

 POTICAJI ZAPOŠLJAVANJA

 • Pravdanje i isplata ugovorenih sredstava po programima sufinansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja iz 2018. i 2019. godine

Shodno zaključenim ugovorima iz 2018. i 2019. godine po programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, a radi isplate sredstava, molimo korisnike navedenih sredstava da dok traje stanje nesreće u FBiH pravdajuću dokumentaciju kao i drugu dokumentaciju dostavljaju skeniranu na e-mail adrese biroa rada (ili putem faksa), uz propratni akt koji mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. naziv poslodavca,
 2. JIB poslodavca,
 3. naziv mjere po kojoj je zaključen ugovor o sufinansiranju zapošljavanje i broj ugovora,
 4. ime i prezime sufinansirane osobe i
 5. JMBG sufinansirane osobe.

Sve ugovorne obaveze koje se tiču pravdanja sredstava po aktuelnim programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, se prolongiraju za korisnike poticaja koji nisu u mogućnosti dostavljati pravdajuću dokumentaciju.

NAPOMENA: Uz dokumentaciju koju dostavljate obavezno je dostavit kontakt broj telefona.

Naziv Telefon FAX E-mail
Breza 032/789-390 032/789-390 biro.breza@zdk-szz.ba
Doboj-Jug 032/699-130 032/699-130 biro.dobojjug@zdk-szz.ba
Kakanj 032/552-390 032/552-390 biro.kakanj@zdk-szz.ba
Maglaj 032/609-611 032/609-611 biro.maglaj@zdk-szz.ba
Olovo 032/828-310 032/828-310 biro.olovo@zdk-szz.ba
Tešanj 032/656-700 032/656-700 biro.tesanj@zdk-szz.ba
Usora 032/891-524 032/891-524 biro.usora@zdk-szz.ba
Vareš 032/849-260 032/849-260 biro.vares@zdk-szz.ba
Visoko 032/731-620 032/731-620 biro.visoko@zdk-szz.ba
Zavidovići 032/868-511 032/868-511 biro.zavidovici@zdk-szz.ba
Zenica 032/448-219 032/448-288 biro.zenica@zdk-szz.ba
Žepče 032/888-187 032/888-187 biro.zepce@zdk-szz.ba

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete naći u meniju eDokumenti ili klikom na: eDokumenti

 Zahvaljujemo vam na razumijevanju!

Datum: 25.03.2020.godina
VAŽNO – Obavijest korisnicima mjera iz 2020. godine

Obavještavaju se korisnici, tj. aplikanti na mjere iz 2020. godini da je Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje na telefonskoj sjednici održanoj 3.4.2020. godine donio Odluku o izmjeni Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020 i Odluku o izmjeni Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020.
Sa sadržajem odluka možete se upoznati putem linkova ispod:

Odluka o izmjeni Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020

Odluka o izmjeni Programa Start up 2020
Stanje na dan 31.03.2020.godine

Imajući u vidu ogromno interesovanje javnosti  objavljujemo podatke JU Službe za zapošljavanje ZDK za mjesec mart/ožujak 2020.godine.

Izvještaj možete preuzeti: Statistika
REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC FEBRUAR 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. MARTA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec FEBRUAR 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
O B A V I J E S T

U skladu sa naredbom direktora Službe, te sa preporukama Kriznog štaba ZDK i Federalnog ministarstva zdravstva, ovim putem obavještavaju se korisnici usluga JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o slijedećem:

 1) Rad sa strankama počev od 13.03.2020.godine je od 08:00 do 12:00 časova.

 2) Sva redovna javljanja u mjesecu martu/ožujku pomjeraju se za naredni mjesec, odnosno nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba u gore navedenom roku, bez obzira na propušteni rok javljanja koji su imali u periodu 13.03.-31.03.2020.godine.

 3) Maksimalan broj stranaka koje mogu boraviti u zgradi Službe ili općinskog biroa je pet (5).

 4) Apeluje se nezaposlenim osobama da informacije o utvrđivanju svojih prava isključivo traže putem telefona nadležnih općinskih biroa rada i Službe, odnosno na email adresama koje se nalaze na službenoj stranici Službe, www.zdk-szz.ba.

 5) Obavijest ostaje na snazi do 31.03.2020.godine ili do njenog pismenog opoziva.

Datum: 12.03.2020.godine
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JANUAR 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28. FEBRUARA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JANUAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Čestitka povodom 1. marta

Čestitamo Vam 1. mart – Dan nezavisnosti BiH i obavještavamo vas da Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 02.03.2019. godine
JU Služba za zapošljavanje ZD2Specijalistička obuka za savjetodavce

U Zenici je protekle sedmice održana trodnevna Specijalistička  obuka za savjetodavce Službe za zapošljavanje Zeničko-dobijskog kantona.

Obuku je organizirala Služba za zapošljavanje i Federalni zavod za zapošljavanje uz podršku Projekta YEP. Obuku su realizirali interni treneri službi i to Danijela Hamzić (Služba za zapošljavanje ZDK), Mevlida Šećerović i Almedin Ibrahimović (SZZ TK).

Predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta YEP pružili su podršku u realizaciji obuka.

Teme trodnevne obuke bile su:

Profilisanje i izrade Individualnog plana zapošljavanja, Informacije o tržištu rada i aktivna politika zapošljavanja, te Komunikacijske vještine, upravljanje vremenom i stresom.

Obuke provedene na ovaj način, internim kapacitetima, naišle su na izuzetno dobru reakciju od strane učesnika, radnika službe, kojima je izravan kontakt sa internim trenerima i u budućnosti veoma važan za potpunu primjenu novih znanja i vještina. Iz ugla Projekta YEP, ali i ugla Službe za zapošljavanje, izgradnja ljudskih resursa i jačanje internih kapaciteta u kontekstu reformskog paketa je ispunila element održivosti i potpunog prenosa na institucije.

 
Obavijest poslodavcima i nezaposlenim osobama

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će 28.2.2020. godine na web portalu Zavoda biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020 (osim za mjeru Tražim poslodavca 2020 koja će biti otvorena naknadno), te Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnih poziva upoznaju sa predmetnim programima koji su dostupni u nastavku:

Program sufinansiranja zapošljavanja 2020 (PDF)
Program sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2020 (PDF)

NAPOMENA: Mjera „Druga prilika 2020“ u okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2020 za Zeničko-dobojski kanton, za najavljeni Javni poziv 28.02.2020. godine, odgađa se do daljnjeg.

NAPOMENA: Poslodavci koji namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva moraju se prethodno registrovati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).

 

 
PODSTICANJE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE – UPITNIK

Udruženje građana ‘’Nešto Više’’ u saradnji Razvojnom Agencijom Žepče i projektom Market Makers sprovodi istraživanje koje će ispitati karijerne afinitete osoba sa invaliditetom i potencijalnih poslodavaca. Rezultati upitnika će se koristiti za organizovanje pilot obuka za osobe sa invaliditetom u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. Pozivamo nezaposlene osobe sa invaliditetom sa područja grada Zenica da odvoje 10 minuta vremena i da popune upitnik koji mogu pronaći na ovom linku: https://s.surveyplanet.com/s9vBgMgw . Upitnik se može popuniti na mobilnom telefonu ili kompjuteru. Ukoliko ste osoba sa invaliditetom zainteresovana za traženje posla, popunite upitnik i na taj način nam pomozite da zajednički definišemo teme za obuke za koje ima najviše zaniteresovanih osoba.
POZIV POSLODAVCIMA DA SE REGISTRUJU NA WEB PORTAL ZAVODA

VAŽNA OBAVIJEST
UVODI SE NOVI SISTEM APLICIRANJA NA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA

(Sarajevo, 30.1.2020. godine) – Federalni zavod za zapošljavanje od 2020. godine uvodi novi sistem apliciranja na programe sufinansiranja zapošljavanja. U sklopu novog sistema, SVAKI POSLODAVAC MORA SE PRETHODNO REGISTROVATI NA WEB PORTALU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE (www.fzzz.ba) Ovo se odnosi kako na one poslodavce koji imaju namjeru sudjelovati u programima sufinansiranja zapošljavanja po prvi put tako i na one koji su ranije već sudjelovali u programima). Registracija poslodavaca na web portalu moguća je od 3.2.2020. godine.

Ista predstavlja nužan preduvjet za sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja, odnosno podnošenje prijave za učešće u istim. Na navedeni način, poslodavcima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva. PODATKE KOJE POSLODAVCI POPUNE PRILIKOM REGISTRACIJE NEĆE MORATI PONOVNO UNOSITI PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI POZIV.

KAKO SE REGISTROVATI?
Registracija se vrši putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje klikom na opciju Registracija“ nakon čega se slijede upute, odnosno unose traženi podaci u odgovarajuća polja. Nakon unosa traženih podataka provjerava se validnost istih, nakon čega se poslodavci, putem email-a, obavještavaju da li je proces registracije uspješno završen.

USPJEŠNO IZVRŠENA REGISTRACIJA JE PREDUVJET ZA SUDJELOVANJE U JAVNIM POZIVIMA ZA SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA.

Nakon uspješno izvršene registracije, a po objavi Javnog poziva, poslodavac se putem korisničkog imena i lozinke, koje je sam odredio prilikom registracije, prijavljuje na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje, a zatim klikom na meni „Projekti“ pristupa dijelu gdje se omogućuje podnošenje prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja.

Napominjemo da je registracija nužna i za korištenje drugih usluga poput posredovanja i objavljivanja oglasa. Naime, ukoliko poslodavci namjeravaju koristiti bilo koju od navedenih usluga, uključujući i sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja, potrebno je da isti izvrše registraciju na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

UPUTSTVO ZA VEĆ REGISTROVANE POSLODAVCE
Poslodavci koji su već registrovani potrebno je da izvrše reregistraciju. Reregistracija, odnosno provjera ispravnosti unesenih podataka vrši se prijavljivanjem na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje koristeći postojeće korisničko ime i lozinku, prilikom čega će se od poslodavca tražiti ažuriranje i/ili dopuna određenih podataka.

VAŽNA NAPOMENA:
Napominjemo da poslodavci koji namjeravaju sudjelovati u programima sufinansiranja zapošljavanja, prilikom registracije, moraju unijeti glavni identifikacijski broj, kao i broj glavnog računa (ukoliko imaju više ID brojeva i računa, odnosno podružnica), jer će biti razmatrane samo prijave onih poslodavaca koji su aplicirali od i u ime sjedišta firme, a ne podružnica.

KONTAKT:
U slučaju nejasnoća ili eventualnih poteškoća prilikom registracije, molimo kontaktirajte Federalni zavod za zapošljavanje putem e-maila: info@fzzz.ba.

POŠTOVANI POSLODAVCI,
JOŠ JEDNOM VAS POZIVAMO DA IZVRŠITE REGISTRACIJU/REREGISTRACIJU, A SVE U CILJU OLAKŠAVANJA I POBOLJŠAVANJA SISTEMA PRIJAVE NA PROGRAME SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA.

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Najava intervjua za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se prvi krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2020. godini održati od 24.2.2020. do 28.2.2020. godine, a rok za prijave je do 7.2.2020. godine. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati kandidate.Na poziv za intervjue mogu se prijaviti medicinske sestre/tehničari ili pedijatrijske sestre/tehničari koji imaju minimalno radno iskustvo od šest mjeseci u zadnje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući) ili 2 godine u zadnjih 7 godina, državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Kandidati moraju posjedovati dokaz o redovno završenoj medicinskoj školi u Bosni i Hercegovini za medicinsku sestru/tehničara minimalno IV stepen – opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničar. Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete pročitati na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Javni%20poziv%20Triple%20Win%20bs%203.7.pdf.  Projekat Triple Win se provodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ), a u skladu sa članom 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju.
Srećan Božić

Srećan Božić

želi vam JU Služba za zapošljavanje ZDK
Sretna Nova godina

Sretnu Novu godinu želi vam

JU Služba za zapošljavanje ZDK
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 27. DECEMBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec NOVEMBAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA FERIJALNI RAD STUDENATA U NJEMAČKOJ ZA 2020.GODINU

Obavještavamo Vas da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji zajednički realiziraju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna agencija za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini odobrena kvota od 150 studenata. Studentima univerziteta i visokih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 96 mjesta. Sve potrebne informacije o načinu apliciranja studenata nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima  koji mogu naći na linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=4445&langTag=bs-BA

Svi zaintresovani studenti koji ispunjavaju uslove trebaju se prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje.Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine,Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2020“. Rok za slanje prijava je srijeda, 22.1.2020. godine.
Čestit Božić

Svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti želimo čestit i blagoslovljen Božić.

Neka vam blagdanski dani donesu obilje radosti i mira koje ćete podijeliti sa svojim najbližima.

 
JAVNI KONKURS JU OŠ „Maglaj“ Maglaj za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

Obavještavaju se zainteresovani da JU OŠ „Maglaj“ Maglaj  obvajvljuje Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“. Broj slobodnih mjesta za upis u program za osnovno devetogodišnje obrazovanje su:  Od prvog (I) do petog (V) razreda   – 30 (trideset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 30 (trideset) polaznika. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 25.12.2019. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj ,  Aleja ljiljana br.2,74250, Maglaj sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/2020. godinu.Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-100 i 032/465-104.
JAVNI KONKURS JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

Obavještavaju se zainteresovani da JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj obvajvljuje Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“. Broj slobodnih mjesta za upis u program za osnovno devetogodišnje obrazovanje su:  Od prvog (I) do petog (V) razreda   – 20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 40 (četrdeset) polaznika. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 23.12.2019. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj,  Krndija 2, 74260  Tešanj, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/2020. godinu.Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-146.

 
JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

Obavještavaju se zainteresovani da OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila  obvajvljuje Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“. Broj slobodnih mjesta za upis u program za osnovno devetogodišnje obrazovanje su:  Od prvog (I) do petog (V) razreda   – 20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 20 (dvadeset) polaznika.

Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa  18.12.2019. godine. Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 14 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20 godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000. Potpuni tekst Javnog konkursa može se vidjeti u Nezavisnim novinama “Naša riječ” od dana 10.12.2019. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. NOVEMBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec OKTOBAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Obavijest za poslodavce i nezaposlene osobe iz ZDK

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe iz ZDK da Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 za Zeničko-dobojski kanton biti nastavljen 29.11.2019. godine (petak) od 8,00 sati, i to samo za mjeru Poduzetništvo za sve 2019. Apliciranje je na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba).
Čestitamo Dan državnosti BiH

Povodom 25. novembra – Dana državnosti BiH, obavještavamo vas da Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 25.11.2019. godine
Obavijest za poslodavce i nezaposlene osobe

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe iz ZDK da Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 bit će nastavljen 20.11.2019. godine (srijeda) od 8 sati, i to za Zeničko-dobojski kanton za slijedeće mjere: Prvo radno iskustvo 2019, Prilika za sve 2019, Periodično/sezonsko 2019, Doprinosi 500 – 2019, Javni radovi 2019, Nova prilika 2019, Tražim poslodavca 2019 i Zapošljavanje žena 2019. Apliciranje je na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba).
Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2019. godini

Javni poziv je zatvoren 21.11.2019. godine zbog pristizanja dovoljnog broja aplikacija. O eventualnom ponovnom otvaranju Javnog poziva bićete blagovremeno obaviješteni. Za više informacija obratite se svom lokalnom birou rada.

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2019. godini. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Programom je također predviđeno i samozapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, odnosno sufinansiranje pokretanja njihovog biznisa. U ovom slučaju Služba mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM na period od 12 mjeseci bez obzira na stručnu spremu aplikanta. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 12.11.2019. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, te obrasce Prijave na isti.

Javni poziv

Obrazac Prijave – zapošljavanje

Obrazac Prijave – samozapošljavanje
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AUGUST 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 21. OKTOBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec SEPTEMBAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Održan „Sajam zapošljavanja 2019“ u Žepču

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog i Općinom Žepče i ove godine je organizovala “Sajam zapošljavanja 2019”, koji se održao 18. oktobra u Domu kulture u Žepču.

Ovo je deveti po redu Sajam zapošljavanja i kao takav je postao prepoznatljiv u organizaciji ove Službe.

Poslodavci su imali priliku predstaviti svoju firmu sa iskazanim potrebama za radnim mjestima i obaviti razgovor sa nezaposlenim osobama o uslovima za zapošljavanje.

Sajam je prilika i za nezaposlene osobe da u direktnom kontaktu sa poslodavcima dobiju informacije o mogućnostima zapošljavanja.

Dakle, cilj organizovanja Sajma zapošljavanja jeste posredovanje u zapošljavanju između poslodavaca i nezaposlenih osoba, odnosno između ponude i potražnje na tržištu rada.

Sajam je regionalnog karaktera te su na istom učešće uzeli poslodavci i nezaposlene osobe sa područja općina Žepča, Zavidovića i Maglaja.

Na Sajmu su se obratili direktor Službe za zapošljavanje ZDK g-din Anto Pešić, načelnik Općine Žepče g-din Mato Zovko, ispred Vlade ZDK ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice g-đica Azra Šabanović koja je i otvorila Sajam zapošljavanja 2019.

Služba nastoji aktivnostima kao što je ova odgovoriti na izazove aktuelnih promjena i doprinijeti većoj zaposlenosti na Zeničko-dobojskom kantonu.

 

 
Sajam zapošljavanja 2019

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Općinom Žepče i ove godine organizuje “Sajam zapošljavanja 2019”, koji će se održati 18.10.2019. godine u Žepču u Domu kulture sa početkom od 09:30 do 12:00 sati.
OBAVJEŠTENJE O TERMINIMA I MJESTIMA ODRŽAVANJE INTERVJUA U OKVIRIMA PROJEKTA TRIPLE WIN

Obavještavaju se aplikanti, da će intervjui u okviru Triple Win projekta biti održani u slijedećim terminima:

Intervjui u prostorijama Glossa centra Banja Luka (ul. Vidovdanska 39) 30.09. i 01.10.2019. od 09-16h.

Intervjui u prostorijama Glossa centra Tuzla (ul. Dzafer mahala 1) 02.10.2019. od 09-16h.

Intervjui u prostorijama Goethe-Instituta Sarajevo (ul. Marsala Tita 28 IV sprat) 30.09.-01.10.2019. od 9-16h

Pozivaju se svi koji su proslijedili svoja dokumenta, završno sa predhodno utvrđenim rokom, da prisustvuju istima.

 
Termini intervjua – Triple win program

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se intervjui za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj prema Javnom pozivu u okviru Triple Win programa održavati u periodu od 30.9. do 2.10.2019. godine na slijedećim lokacijama:

30.9.2019. i 1.10.2019. godine u Sarajevu u prostorijama Goethe-Instituta Sarajevo, ulica Maršala Tita 28/4 od 9:00 do 16:00 sati

30.9.2019. i 1.10.2019. godine u Banja Luci u prostorijama Glossa centra Banja Luka, ulica Vidovdanska br. 39, od 9:00 do 16:00 sati i

2.10.2019. godine u Tuzli u prostorijama Glossa centra Tuzla, ulica Džafer mahala br. 1, od 9:00 do 16:00 sati.
Najava Drugog kruga javnih poziva za 2019.godinu

Objava drugog kruga javnih poziva za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 i Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba), započet će 24.9.2019. godine. S obzirom na veliki interes potencijalnih korisnika javni pozivi za učešće u programima će se objavljivati sukcesivno za pojedine kantone/županije, i to za ZDK u  terminu 25.09.2019. godine (srijeda). Tekstovi javnih poziva su već dostupni na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje u meniju Aktuelni projekti.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AUGUST 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 09. SEPTEMBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec AUGUST 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Kurbanbajram uz želju da vam dani Kurbanbajrama donesu zdravlje, sreću i radost.

JU Služba za zapošljavanje ZDK
Javni poziv za učešće u Programu za sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2019. godini

Federalni zavod za zapošljavanje od 02.08.2019. godine raspisuje Javni poziv za učešće u Programu za sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2019. godini. Uslovi za učešće sadržani su u Javnom pozivu, koji ostaje otvoren 30 dana od dana objave, međutim, u slučaju nedovoljnog broja prijava, trajanje Javnog poziva produžit će se do trošenja planiranih sredstava. Tekst poziva za dostavu prijedloga projekata i odgovarajući obrasci dostupni su putem linkova na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Link: http://www.fzzz.ba/portal/ID:C-286

 
Uskoro – Program zapošljavanja Roma u 2019. godini

Obavještavamo potencijalne korisnike da će 02.08.2019. godine na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, u meniju Aktuelni projekti, biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2019. godini, kao i odgovarajući obrasci za apliciranje. Pozivaju se poslodavci iz FBiH te nezaposlene osobe iz ciljne grupe da se upoznaju sa sadržajem Programa prije objave Javnog poziva radi eventualnog učešća. Tekst Javnog poziva možete pročitati na linku http://www.fzzz.ba/portal/ID:C-282.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JUNI 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 11. JULA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JUNI 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 20. JUNA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MAJ 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.

 
Zatvoren Javni poziv za Programe samozapošljavanja 2019

Obavještavaju se svi zainteresovani da jeFederalni zavod za zapošljavanje,   za
Zeničko-dobojski kanton, zatvorio mogućnost prijave na  Javni poziv za učešće u
Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 ( mjere : Poduzetništvo
za sve 2019, Poduzetništvo za mlade 2019 i Poduzetništvo za žene 2019).
Federalani zavod za zapošljavanje najavljuje nastavak Prvog javnog poziva Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe iz ZDK da Javni poziv za
učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019
  će biti nastavljen
27.5.2019. godine (ponedjeljak) od 8:00 sati, i to za Zeničko-dobojski kanton za
slijedeće mjere:  Prilika za sve 2019, Periodično/sezonsko 2019, Doprinosi 500 –
2019, Javni radovi 2019, Nova prilika 2019, Tražim poslodavca 2019 i
Zapošljavanje žena 2019. Također, nastavljen će biti  i Javni poziv za učešće u
Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019
za sljedeće mjere :
Poduzetništvo za sve 2019, Poduzetništvo za mlade 2019 i Poduzetništvo za žene
2019, uz napomenu da da su sredstva sa mjere Druga prilika iz Programa START UP
2019 sva prebačena proporcionalno na ostale tri mjere navedenog
Programa.

Prijavljivanje će se kao i
predhodnog puta vršiti na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje http://www.fzzz.ba/portal/ID:S-10
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC APRIL 2019. GODINE

Obavještavaju se
korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i
socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 20. MAJA 2019. godine
izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec
APRIL 2019. godine, kao i
novčane naknade za zaostali period.
Izmjene uslova za zapošljavanje njegovatelja u SR Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje BiH informira sve zainteresirane kandidate koji,
putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH, apliciraju za poslove njegovatelja u
SR Njemačkoj, da je sa njemačke strane došlo do izmjena u pravilima postupanja i
uslovima koje kandidati moraju ispunjavati u proceduri zapošljavanja. Izmjene se
odnose na priznavanje diploma stečenih prekvalifikacijom, te priznavanje
certifikata o znanju njemačkog jezika.

1.      
Na
osnovu odluke Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja SR Njemačke više
se ne prihvataju diplome o završenoj medicinskoj školi za opći i pedijatrijski
smjer, dobivene prekvalifikacijom bilo u državnoj ili privatnoj školi. Samim tim
skrećemo pažnju kandidatima koji apliciraju putem Agencije za rad i
zapošljavanje BiH za poslove njegovatelja u SR Njemačkoj, da je Centralni ured
za posredovanje pri zapošljavanju stručne radne snage (ZAV) od februara 2019.
godine počeo davati odbijenice za sve ovakve diplome, te više nije moguće
zasnovati radni odnos kao njegovatelj sa diplomama stečenim prekvalifikacijom.
Također, preporučuje se kandidatima da uz prijavu, osim odgovarajuće diplome
dostave i svjedočanstva o svim završenim razredima srednje škole, prevedena na
njemački jezik.

2.      
Što
se tiče certifikata o poznavanju njemačkog jezika, od 1.6.2019. godine Ambasada
SR Njemačke u BiH prilikom podnošenja zahtjeva za radnu vizu do daljnjeg neće
prihvatati ÖSD certifikate za koje je ispit položen izvan Republike Austrije.
Navedeni datum se odnosi na datum podnošenja zahtjeva za radnu vizu u Ambasadi
SR Njemačke, a ne na datum izdavanja certifikata. Zbog toga svi kandidati koji
nakon 1.4.2019. godine svoje prijave predaju u Agenciju za rad i zapošljavanje
BiH moraju imati certifikat o poznavanja njemačkog jezika usaglašen sa
zahtjevima Ambasade SR Njemačke u BiH.
Najava intervjua za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će
se drugi krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR
Njemačkoj u 2019. godini održati od 20.5.2019. do 25.5.2019. godine, a rok za
prijave je do 6.5.2019. godine. Prijave se mogu slati putem lokalnih biroa
službi za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje, te direktno u Agenciju za rad
i zapošljavanje BiH.

O
tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati
kandidate.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i
socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 11. APRILA 2019. godine
izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec
MART 2019. godine, kao i
novčane naknade za zaostali period.
REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC FEBRUAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu
sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih
osoba, da je dana 25. MARTA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade
nezaposlenim osobama za mjesec FEBRUAR 2019. godine, kao i novčane naknade za
zaostali period.
Objava javnih poziva za 2019. godinu

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe iz ZDK, da će 13.03.2019. godine(srijeda)  početi objava javnih poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 i u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) u meniju Aktuelni projekti gdje će biti dostupni linkovi za prijavu za pojedine mjere. Javni pozivi će biti otvoreni u navedenim terminima od 8 do 16 sati. Do objave javnih poziva zainteresirani poslodavci i nezaposlene osobe moći će se upoznati sa sadržajem programa koji su im dostupni putem linkova: Program sufinansiranja zapošljavanja 2019 (PDF) i Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 (PDF.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JANUAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 26. FEBRUARA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JANUAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Obavijest

Nakon uspješno završene obuke u kompaniji ArcelorMittal Zenica d.o.o., 75 nezaposlenih osoba zasnovalo radni odnos.

Kompanija ArcelorMittal d.o.o. Zenica izradila je Program sufinansiranja obuke, stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih lica u 2018. godini za oblast metalne industrije.

Implementacija ovog Programa će doprinijeti povećanju stepena zaposlenosti, razvoja tržišta rada, sticanja novih praktičnih znanja i vještina odnosno osposobljavanja za rad u oblasti metalne industije.

Naime, Kompanija ArcelorMittal d.o.o. Zenica je izrazila potrebu za obukom u trajanju od tri mjeseca za 100 nezaposlenih osoba, od čega 20 vozača dizalica, 30 operatera/upravljača postrojenja i 50 radnika na održavanju, te nakon toga zapošljavanje u trajanju od šest (6) mjeseci najmanje 75% osoba koje uspješno završe obuku, odnosno stručno osposobljavanje.

S tim u vezi, zaključen je Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji navedenog Programa između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje ZDK i Kompanije ArcelorMittal Zenica d.o.o.
JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2019. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2019. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Sve informacije o načinu prijave, uslovima propisani za studente i mjestu dostavljanja dokumentacije može se pročitati na link http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3828&langTag=bs-BA. Rok za slanje prijava je srijeda, 20.2.2019. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC DECEMBAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 24. JANUARA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec DECEMBAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
OBAVJEŠTENJE O NAREDNIM TERMINIMA INTERVJUA ZA PROGRAM TRIPLE WIN

Savezna agencija za rad SR Njemačke  je obavjestila Službe za zapošljavanje da je naredni termin za intervjue u vezi sa Javnim pozivom  za realizaciju Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj zakazan za period od 25.2.2019. do 28.2.2019. godine, dok je rok za prijave 03.02.2019. godine. Prijave se mogu slati putem lokalnih biroa službi za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje, te direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati javnost.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28. DECEMBRA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec NOVEMBAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Sretan Božić

Sretan Božić

želi vam JU Služba za zapošljavanje ZDK
Objavljeni termini apliciranja po kantonima za treći javni poziv za 2018.godinu

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da raspored o datumima apliciranja na treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 za pojedine kantone mogu da pogledaju na link http://www.fzzz.ba/portal/ID:C-163. Linkovi za prijavu za Zeničko-dobojski kanton biće otvoreni 19.12.2018. godine u 8:00 sati.
Najava trećeg kruga Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018

Obavještavamo sve zainteresovane poslodavce i nezaposlene osobe da će treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 biti otvoren 11.12.2018. godine (utorak) u 8 sati na internet stranici Zavoda otvarajući link http://www.fzzz.ba/vijesti/trei-krug-javnog-poziva-11122018-godine. Radi eventualnog učešća pozivamo Vas da prije otvaranja Javnog poziva posjetite stranicu FZZZ-a kako biste se detaljnije informirali o Programu.
Obnovljen Javni poziv za učešće u Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018.

Obavještavaju se sve zainteresovane nezaposlene osobe da u ponedeljak. 03.12.2018.godine će biti otvorene prijave za Javni poziv za učešće u Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018 i to za sve tri mjere: Poduzetništvo za mlade, Poduzetništvo za žene i Poduzetništvo za sve. Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati na linku http://www.fzzz.ba/projekti/program-sufinansiranja-samozapoljavanja-start-up-2018-2.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28. NOVEMBRA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec OKTOBAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Promjene u Javnom pozivu za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da je došlo do promjene vezane za kontirnuirani Javni poziv za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj. Prema novom Javnom pozivu priznaje se samo obrazovanje redovno stečeno u javnim ustanovama, odnosno prekvalifikacija se više ne priznaje. Također, sada je potrebno dostaviti svedočanstvo za svaki od završena četiri razreda srednje medicinske škole. Izmijenjeni Javni poziv možete naći na link http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Javni%20poziv%20Triple%20Win%20oktobar%202018%20bs.pdf.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC SEPTEMBAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31. OKTOBRA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec SEPTEMBAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
OBAVIJEST ZA NEZAPOSLENE OSOBE

Dana 27.09.2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine Federacije BiH“, br. 74/18).
U članu članu 21. stav (1), navedenog Pravilnika, propisani su novi rokovi javljanja, i to:
Nezaposlena osoba dužna se redovno lično javljati službi za zapošljavanje, a najmanje jednom u roku od:

a) 30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;
b) 45 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje,
c) 120 dana – ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti.

Molimo sve nezaposlene osobe da poštuju propisane rokove javljanja kako se ne bi doveli u situaciju gubljenja statusa i prava po osnovu nezaposlenosti zbog nejavljanja.

Link novog Pravilnika o evidencijama; Pravilnik o evidencijama
Objavljen II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je 24.09.2018. godine objavio II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.10.2018. godine. Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2018. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“. Tekst jJavnog poziva kao i obrazce za apliciranje mogu se preuzeti na link https://fond.ba/2018/09/24/ii-javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2018-godini/.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AUGUST 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 25. SEPTEMBRA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec AUGUST 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
ODREĐENI NOVI TERMINI INTERVJUA ZA PROGRAM TRIPLE WIN

Savezna agencija za rad SR Njemačke je obavjestila JU Službu za zapošljavanje ZDK da je naredni termin za intervjue u vezi sa Javnim pozivom  za realizaciju Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj zakazan za period 29.10.2018. –  02.11.2018. S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane kandidate da dostave svoju dokumentaciju u svoje općinske biroe rada ili u Službi za zapošljavanje ZDK, kancelarija br. 8. Dodatne informacije i tekst Javnog poziva možete da nađete na linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3605&langTag=bs-BA.
OBAVIJEST

Obzirom da je po prethodnom Javnom pozivu, objavljenom 04.07.2018. godine putem oglasne ploče, internet stranice Službe: www.zdk-szz.ba, te internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba., ostalo neutrošenih sredstava za zapošljavanje pripravnika, obavještavamo zainteresovane poslodavce da se od danas, 20.09.2018. godine, mogu prijaviti na obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK.

Obnovljeni Javni poziv će biti otvoren do utroška neiskorištenih sredstava.

Zainteresovani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koju će moći preuzeti na internet stranici Službe: www.zdk-szz.ba.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa, tekst Javnog poziva, te obrazac Prijave na Javni poziv. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem Programa radi eventualnog učešća. Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Službu putem nadležnih općinskih biroa rada sa naznakom „Prijava na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini ili direktno na adresu Službe: Adolfa Goldbergera 6, Zenica.
OBJAVA ZA PONOVNO OTVARANJE JAVNIH POZIVA ZA 2018 GODINU

Federalni zavod za zapošljavanje će, sutra, 04.09.2018. godine u 8:00 sati na svojoj internet stranici www.fzzz.ba objaviti drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018, osim za Program Tražim poslodavca 2018. U isto vrijeme će biti objavljen i  drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se putem internet stranice Zavoda (meni: Aktuelni projekti) upoznaju sa sadržajem programā radi eventualnog sudjelovanja. Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. AUGUSTA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JULI 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono sto želite a nemate i sačuva sve ono što volite a imate.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JUNI 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 27. JULA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JUNI 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Objavljen Javni poziv za učešće u Programu „Obukom do zaposlenja 2018“

Federalni zavod za zapošljavanje, danas, 12.7.2018. godine na svojoj internet stranici je objavljen Javni poziv poslodavcima iz FBiH za učešće u Programu „Obukom do zaposlenja 2018“. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018. i procjenom za 2019 i 2020. godinu. Program će implementirati Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe). Cilj Programa je da se omogući obuka kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje u konkretnom poslovnom okruženju za 1.200 nezaposlenih osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 840 osoba. Pod obukom, u okviru ovog programa, podrazumijeva se osposobljavanje ili usavršavanje nezaposlene osobe kroz sticanje praktičnih znanja i vještina za određeno zanimanje kod poznatog poslodavca.

Poslodavci i nezaposlene osobe mogu se informišu o Programu radi eventualnog učešća na linku http://fzzz.ba/vijesti/obukom-do-zaposlenja-2018.
Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini

Obrazac PrijaveJU Služba za zapošljavanje ZDK u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini. Programom je predviđeno zapošljavanje mladih osoba dobi do 35 godina, bez radnog iskustva u struci, koje se nalaze na evidenciji Službe najmanje dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, i koje aktivno traže posao. Istim je predviđeno sufinansiranje zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba VSS/VŠS spreme u trajanju od 12 mjeseci, te sufinansiranje zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba SSS/KV spreme u trajanju od šest mjeseci, izuzev pripravnika VSS spreme medicinske struke, čije se zapošljavanje sufinansira u trajanju od 6 mjeseci.

Osnovni mjesečni iznos poticaja je 350,00 KM i za VSS/VŠS spremu i za SSS/KV spremu, i isti obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

Osnovni iznos poticaja se može povećati za 50,00 KM mjesečno, ukoliko je u pitanju zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su duže od šest mjeseci na evidenciji nezaposlenih od dana prijave poslodavca na Javni poziv.

Za realizaciju Programa je predviđeno ukupno 690.000,00 KM, koje obezbjeđuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, od čega je planirano sufinansiranje zapošljavanja 100 VSS/VŠS pripravnika i 100 SSS/KV pripravnika. Za realizaciju Programa je zadužena Služba za zapošljavanje ZDK.

Javni poziv za učešće u Programu će biti objavljen 04.07.2018. godine putem oglasne ploče, internet stranice Službe: www.zdk-szz.ba, te internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresovani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koju će moći preuzeti na internet stranici Službe: www.zdk-szz.ba, te na internet stranici Vlade ZDK: www.zdk.ba.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa i tekst Javnog poziva.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnog učešća.

Obavještavaju se poslodavci da je Javni poziv po ovom programu istekao sa 19.7.2018. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. JUNA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MAJ 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

želi Vam JU Služba za zapošljavanje ZDK
Najava za Javni poziv za učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini

Federalni zavod za zapošljavanje će 6.6.2018. godine u 8 sati na svojoj internet stranici objaviti Javni poziv za učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe iz ciljne grupe, da se radi eventualnog učešća upoznaju s tekstom na linku http://fzzz.ba/vijesti/javni-poziv-za-uea-u-programu-sufinansiranja-zapoljavanja-roma. Program ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, s tim da će u slučaju nedovoljnog broja prijava Javni poziv ponovo biti objavljen do utroška sredstava, a najdalje do 31.12.2018. godine.

Predviđena raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 438.620 KM namjenjena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih Roma u Federaciji BiH u 2018. godini.
Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 190.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 90.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 05.06.2018. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa, tekst Javnog poziva, te obrazac Prijave na Javni poziv.

Obrazac Prijave

Program

Javni poziv
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC APRIL 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31. MAJA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec APRIL 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Održan „Sajam zapošljavanja 2018“ u Kaknju

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog i Općinom Kakanj i ove godine je organizovala “Sajam zapošljavanja 2018”, koji se održao 09. maja u Domu kulture u Kaknju.

Svrha događaja je povezivanje aktera tržišta rada i unapređenje međusobne saradnje u cilju efikasnijeg posredovanja u zapošljavanju i smanjenja broja nezaposlenih.

Sajam je regionalnog karaktera te su na istom učešće uzeli poslodavci i nezaposlene osobe sa područja općina Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo.

U okviru Sajma upriličene su prezentacije od strane Privredne komore ZDK, predstavnika kompanije Domus Arredi doo Zenica, uspješnih poduzetnika iz Kaknja, kao i prezentacije primjera uspješnog posredovanja.

Podršku Sajmu dali su svojim prisustvom premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona, gosp. Miralem Galijašević, načelnik Općine Kakanj, gosp. Nermin Mandra i direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje, gđa. Helena Lončar.

Ukupan broj lica koja traže zaposlenje 59.112
Broj zaposlenih prema podacima Porezne uprave 85.932

Statistički pokazatelji jasno ukazuju na određene promjene na tržištu rada, koje s jedne strane ogledaju u migraciji radne snage na strana tržišta rada, dok je istovremeno evidentna povećana potražnja za radnom snagom kod domaćih privrednih subjekata.

Služba nastoji aktivnostima kao što je ova odgovoriti na izazove aktuelnih promjena i doprinijeti većoj zaposlenosti na Zeničko-dobojskom kantonu.

IMG-872ee8b36b086d3d3741616542a8d250-V
IMG-9cfddde0cb31f0896a19f4eb97b23eeb-V
IMG-c06f031a2b928b68105374cddb01eaf8-V
IMG-aeb45385af7105dda2259b73c8682a73-V

 

 
OBJAVA ZA PONOVNO OTVARANJE JAVNIH POZIVA ZA 2018 GODINU

Federalni zavod za zapošljavanje će 15.5.2018. godine u 8:00 sati na svojoj internet stranici www.fzzz.ba objaviti drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2018, a 16.5.2018. godine u 8:00 sati drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2018. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se putem internet stranice Zavoda (meni: Aktuelni projekti) upoznaju sa sadržajem programā radi eventualnog sudjelovanja.
OBAVIJEST ZA POSLODAVCE I NEZAPOSLENE OSOBE

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas informišemo da JU Služba za zapošljavanje ZDK u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i općinom Kakanj, u svrhu povezivanja aktera tržišta rada i unaprjeđenja međusobne saradnje, a s ciljem efikasnijeg posredovanja u zapošljavanju i smanjenja broja nezaposlenih, organizuje „Sajam zapošljavanja 2018“ koji će biti održan 09.05.2018. godine u Kaknju – Dom kulture, sa početkom u 08:30 sati.

Pozivamo Vas da učestvujete na Sajmu i iskoristite prednosti javnog i masovnog prezentiranja ponude i potražnje radne snage.

Sajam je namijenjen kako poslodavcima tako i nezaposlenim osobama, studentima, maturantima, učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i osobama koje žele promijeniti posao i graditi novu poslovnu karijeru.

Na Sajmu će učestvovati oko 30 poslodavaca sa područja općina Visoko, Kakanj, Breza, Vareš, Olovo i Zenica, te je ovo prilika da na jednom mjestu ostvarite neposredan kontakt sa velikim brojem poslodavaca, upoznate se sa ponudom otvorenih radnih mjesta i predstavite svoje kompetencije poslodavcima. Preporučujemo da razmislite šta znate, želite i možete raditi, pripremite svoj CV (biografiju) i prijave za posao te iste, prilikom obilaska štandova i razgovora, ciljano predajete poslodavcima koji se bave djelatnošću za koju ste zainteresovani.

U okviru Sajma planirane su i različite prezentacije od strane Privredne komore ZDK, predstavnika kompanije Domus Arredi doo Zenica, uspješni poduzetnik iz Kaknja i primjer uspješnog posredovanja.

S poštovanjem,

JU Služba za zapošljavanje ZDK
Čestitamo 1. Maj Međunarodni praznik rada

Čestitamo Vam 1. Maj Međunarodni praznik rada

JU Služba za zapošljavanje ZDK

 

prvi maj
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 27. APRILA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MART 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Objava o najavi otvaranja Javnog poziva za mjeru Tražim poslodavca 2018

Federalni zavod za zapošljavanje će 30.4.2018. godine u 8 sati objaviti Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2018 u sklopu Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018. Pozivaju se nezaposlene osobe i poslodavci da se upoznaju sa sadržajem mjere radi eventualnog učešća, a čiji je cilj sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana preuzimanja Obrasca za traženje posodavca TP. Koraci o načinu apliciranja su dostupni na linku http://www.fzzz.ba/vijesti/traim-poslodavca-2018-2.
Zapošljavanje državljana Bosne i Hercegovine u Slovačkoj Republici

Obavještavamo sve zainteresovane osobe da je  Agencija za rad i zapošljavanje BiH na osnovu informacije Ministarstva za rad, socijalnu politiku i porodicu Slovačke Republike objavila tekst o uslovima rada koji sadrži   podatke o mogućnostima zapošljavanja radnika iz BiH u Slovačkoj. Potpuni tekst o ovoj brošuri možete naći na link http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Uslovi%20zaposljavanja%20u%20Slovackoj%20Republici%20bs.pdf, kao i na oglasnim pločama lokalnih biroa rada ZDK.
Obnovljen poziv za učešće u Projektu TRIPLE WIN

Obavještavamo zainteresovane da je obnovljen  poziv za učešće za Triple win projekat-zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj (sa poboljšanim uslovima prijave-znanje jezika nije obavezujuće). Oglas je kontinuiran i otvoren cijelu godinu,dok su intervjui planirani tri (3) puta u godini. Jedan od termina intervjua je planiran za MAJ i to od 22.05.2018.godine,te Vas molimo da prijave dostavite JU Služba za zapošljavanje, kancelarija br. 8, u Zenici, najkasnije do 25.04.2018.godine. Potpuni tekst Javnog poziva možete da vidite na oglasnim pločama u biroima rada  ZDK.