Termini intervjua – Triple win program

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se intervjui za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj prema Javnom pozivu u okviru Triple Win programa održavati u periodu od 30.9. do 2.10.2019. godine na slijedećim lokacijama:

30.9.2019. i 1.10.2019. godine u Sarajevu u prostorijama Goethe-Instituta Sarajevo, ulica Maršala Tita 28/4 od 9:00 do 16:00 sati

30.9.2019. i 1.10.2019. godine u Banja Luci u prostorijama Glossa centra Banja Luka, ulica Vidovdanska br. 39, od 9:00 do 16:00 sati i

2.10.2019. godine u Tuzli u prostorijama Glossa centra Tuzla, ulica Džafer mahala br. 1, od 9:00 do 16:00 sati.