ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. NOVEMBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec OKTOBAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.