PODSTICANJE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE – UPITNIK

Udruženje građana ‘’Nešto Više’’ u saradnji Razvojnom Agencijom Žepče i projektom Market Makers sprovodi istraživanje koje će ispitati karijerne afinitete osoba sa invaliditetom i potencijalnih poslodavaca. Rezultati upitnika će se koristiti za organizovanje pilot obuka za osobe sa invaliditetom u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. Pozivamo nezaposlene osobe sa invaliditetom sa područja grada Zenica da odvoje 10 minuta vremena i da popune upitnik koji mogu pronaći na ovom linku: https://s.surveyplanet.com/s9vBgMgw . Upitnik se može popuniti na mobilnom telefonu ili kompjuteru. Ukoliko ste osoba sa invaliditetom zainteresovana za traženje posla, popunite upitnik i na taj način nam pomozite da zajednički definišemo teme za obuke za koje ima najviše zaniteresovanih osoba.