O B A V I J E S T

U skladu sa naredbom direktora Službe, te sa preporukama Kriznog štaba ZDK i Federalnog ministarstva zdravstva, ovim putem obavještavaju se korisnici usluga JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o slijedećem:

 1) Rad sa strankama počev od 13.03.2020.godine je od 08:00 do 12:00 časova.

 2) Sva redovna javljanja u mjesecu martu/ožujku pomjeraju se za naredni mjesec, odnosno nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba u gore navedenom roku, bez obzira na propušteni rok javljanja koji su imali u periodu 13.03.-31.03.2020.godine.

 3) Maksimalan broj stranaka koje mogu boraviti u zgradi Službe ili općinskog biroa je pet (5).

 4) Apeluje se nezaposlenim osobama da informacije o utvrđivanju svojih prava isključivo traže putem telefona nadležnih općinskih biroa rada i Službe, odnosno na email adresama koje se nalaze na službenoj stranici Službe, www.zdk-szz.ba.

 5) Obavijest ostaje na snazi do 31.03.2020.godine ili do njenog pismenog opoziva.

Datum: 12.03.2020.godine