ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. JUNA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MAJ 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.05.2020. godine.