JAVNI POZIV za nezaposlene osobe,mladi od 18 do 35 godina starosti, žene svih dobnih skupina i osobe s invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića

Razvojna agencija Žepče objavljuje Javni poziv za: 1. Obuku ECDL start (MS Windows, MS Word, MS Excel),2. Obuku iz MS EXCEL-napredni nivo: Tehnike rada sa analitičkim alatima, 3. Obuka Digitalni marketing  (Google ads, oglašavanje na društvenim mrežama) i 4. Obuka iz osnove grafičkog i web  dizajna. Obuke će se provoditi kombinirano on line obuka i obuka u učionici. Za sve obuke polaznici koji polože završni ispit dobit će certifikat o stečenom znanju. Ograničen je broj prijava po obuci. Ukupan broj polaznika ponuđenih obuka  je 30 nezaposlenih osoba. Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku. Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Minimalni kriteriji za prijavu su:

  • da su nezaposlene osobe od 18 do 35 godina starosti ili žene svih dobnih skupina ili osobe sa invaliditetom
  • da su nezaposleni/e i da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZDK (Biro rada Žepče, Zavidovići, Maglaj i Zenica)
  • da imaju minimalno završenu srednju školu
  • da imaju osnovna znanja u korištenju računara, socijalnih mreža i interneta
  • da aktivno traže posao
  • da posjeduju računalo i Internet priključak (za on line edukacije)

Odabir kandidata će se vršiti na način da prvih trideset pristiglih prijava polaznika , koje ispunjavaju  kriterije Javnog poziva,  će biti odabrane za pohađanje obuka. Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uvjeta će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca, a odabrani kandidati će biti obvezni dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju kako bi potvrdili ispunjavanje uvjeta:

  • 1. Kopiju lične karte (obična kopija, bez ovjere)
  • 2. Kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj školi (obična kopija, bez ovjere)
  • 3. Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane zavoda za zapošljavanje (obična kopija, bez ovjere)
  • 4. Za osobe s invaliditetom,  dokaz o statusu osobe sa invaliditetom (obična kopija, bez ovjere)

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva. Rok za prijavu na Javni poziv je do 14.09.2020. do 14 h. Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče. Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Prijavni obrazac kao i potpuni tekst Javnog poziva možete pronaći na slijedećem linku https://razepce.com/javni-poziv-nezaposlenim-osobama-mladim-od-18-do-35-godina-zenama-svih-dobnih-skupina-i-osobama-s-invaliditetom/. Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za obuke RAŽ.