ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC FEBRUAR 2021. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.03.2021. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec februar 2021. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 28.02.2021. godine.




Agencija za rad i zapošljavanje BiH otvara Drugi Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Obrti nude budućnost“ (HabiZu)

Agencija za rad i zapošljavanje BiH otvara Drugi Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Obrti nude budućnost“ (HabiZu) koji se implementira u suradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke, zastupljenom od strane Centralnog ureda za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inozemstva (ZAV) i u suradnji sa Udruženjem njemačkih obrta (Zentralverband des Deutschen Handwerks).
Poziv će biti otvoren 25.03.2021.-30.04.2021. godine. Sve detaljne informacije možete dobiti na internet stranicama www.arz.gov.ba ( tačnije na link http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=5377&langTag=bs-BA)  ili http://www.obrti-nude-buducnost.de/bs