Čestitamo 1. Maj Međunarodni praznik rada

Čestitamo Vam 1. Maj Međunarodni praznik rada

Obavještavamo vas da Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 02.05. i  03.05.2022. godine

JU Služba za zapošljavanje ZDK

 

prvi maj
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29.04.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec mart 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.03.2022. godine.