Obavijest vezano za jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 KM

Određeni broj osoba koje su bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine nije dobio na svoje transakcijske račune jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 KM u skladu s Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Spisak nezaposlenih osoba iz jedinstvenog informacionog sistema su preuzele vlasti na federalnom nivou na provjeru, shodno  čl. 9. i čl.13.  Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, koji propisuju: ….,, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu.

Nakon provjera, dobiven je spisak osoba na nivou Federacije BiH koji je sačinjavao dio za Službu ZDK. Ukupno je na dobivenom spisku iz Sarajeva bilo 50.034 osobe iz ZDK.

Služba je pristupila prikupljanju valjanih transakcijskih računa te je na osnovu provjera ustanovila i poslala zahtjev za isplatu sredstava prema Vladi Federacije BiH za 33.314 osoba, a koje su se nalazile na navedenom spisku od 50.034 osobe.

Uočili smo određene probleme prilikom obrade podataka za jednokratnu novčanu naknadu nezaposlenim osobama, kao naprimjer: kod nekih su transakcijski računi bili zatvoreni, osobe su predavale transakcijske račune svojih supružnika ili djece, pojedini su predavali račune a da uopće nisu bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine

Nakon analize svih zaprimljenih računa također smo uočili kako je zbog tehničkih problema u jedinstvenom informacionom sistemu spisak nezaposlenih osoba imao manjkavosti jer se određeni broj osoba koje su predale transakcijske račune nije nalazio na navedenom spisku a bile su nezaposlene osobe na dan 31.08.2022.godine.

U tijeku su pojedinačne provjere, za one osobe koje su dostavile transakcijske račune a nisu im isplaćene jednokratne novčane naknade, da li su iste bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine. Na osnovu tih provjera će se uputiti Vladi Federacije BiH izvješće o dosadašnjoj isplati jednokratnih novčanih naknada uz dodatni spisak navedenih osoba koje su bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine na daljnje postupanje kako bi se riješio nastali tehnički problem.
JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2023. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2023. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Za Bosnu i Hercegovinu u 2023. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 95 mjesta. Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija. Ostali uvjeti: vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca, studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi, spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi, prethodno radno iskustvo je prednost. Prijava treba da sadrži sljedeće: Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom, Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš); Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove; (Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.);  Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku.  Ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja; Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom); Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju). Način podnošenja prijava: Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  preporučeno poštom na sljedeći način: Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje, Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH. Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2023“. Rok za dostavljanje prijava je petak, 3.2.2023. godine. Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima. Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata: Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca). Prednost će imati studentice/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude. U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca). Prethodno radno iskustvo je prednost. Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba nakon izvršene selekcije. Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info – Ferienbeschaeftigung, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Kontakt:

tel.: 033/560 354, E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba