ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC APRIL 2023. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.05.2023. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec april 2023. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.04.2023. godine.