Projekt sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2023

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja Vlade Zeničko-dobojskog kantona, počinje realizaciju Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2023.

Projektom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, kao i osobe koje su bile zaposlene po programima iz prethodnih godina, ali ne duže od tri godine.

Projektom je za osobe iz ciljne skupine kojima se sufinansira zapošljavanje, određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od ne manjem od 700,00 KM mjesečno, po osobi za SSS i niže stručne spreme, te iznosu ne manjem od 900,00 KM mjesečno po osobi sa VSS u trajanju do dvanaest (12) mjeseci.

Nezaposlene osobe iz ciljne skupine  sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva u iznosu ne manjem od 900,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih Službe iz ciljne skupine, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od ne manjem od 700,00 KM mjesečno po osobi za SSS i niže stručne spreme, te iznosu ne manjem od 900,00 KM mjesečno po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 200.000,00 KM, od čega 100.000,00 KM osigurava Vlada ZDK putem Ministarstva za boračka pitanja, a 100.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv će biti objavljen 01.09.2023. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 07:30 do 15:00 sati u općinskim biroima rada.

U nastavku možete preuzeti tekst Projekta, kao i obrasce prijave na isti.

Projekt sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida, poginulih branitelja 2023

Obrazac Prijave – samozapošljavanje

Obrazac Prijave – zapošljavanje
ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2023. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.08.2023. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juli 2023. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.07.2023. godine.
Važna obavijest

Poštovani,

Budući da je aktivirana lista vaučera TP 1 „Na čekanju“ za mjeru Tražim poslodavca 2023, obavještavamo iste, kao i zainteresirane poslodavce da je privremeno onemogućeno apliciranje u koraku dva od strane poslodavaca zbog tehničkih problema.
Ujedno napominjemo da se intenzivno radi na otklanjanju istih, te čekujemo brzo otklanjanje problema, u cilju omogućavanja apliciranja. Stoga, pozivamo Vas da redovno pratite naš werb portal kako biste bili blagovremeno informirani o naprijed navedenom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Federalni zavod za zapošljavanje