VAŽNA OBAVIJEST – Registracija moguća do 8.3.2024. godine

Obavještavamo pravne subjekte/firme koje namjeravaju aplicirati za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanje 2024, kao i fizička lica koja namjeravaju aplicirati za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2024 da je krajnji rok za registraciju na portalu Zavoda 8.3.2024. godine. Nakon ovog datuma registracija kao osnovni preduslov za učešće u programima više neće biti moguća do zatvaranja javnog poziva.

Svi zahtjevi za podrškom u slučaju tehničkih poteškoća prilikom registracije koje zaprimimo putem e-maila (info@fzzz.ba) do 8.3.2024. godine bit će obrađeni i nakon tog datuma a prije objave javnog poziva.

Napominjemo da poslodavci i nezaposlene osobe koje su se ranije registrovale to ne moraju ponovo učiniti. 

Također, napominjemo da fizička lica za koje pravni subjekti namjeravaju aplicirati u okviru Programa sufinansiranja zapošljavanja 2024 nisu u obavezi registrovati se na portalu Zavoda.

Više informacija o postupku registracije korisnika dostupno je OVDJE.
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Obavještavamo Vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva za zapošljavanje/samozapošljavanje osoba sa minimalno 60% invaliditeta, i to:

–     Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti  osoba sa invaliditetom u   2024. godini, možete preuzeti ovdje:  Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini | FPRZOI (fond.ba)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

–      Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini, možete preuzeti ovdje: JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini | FPRZOI (fond.ba)