Liste odobrenih prijava i prijava na čekanju po Programu Posao za sve 2024-2025

Javni poziv po Programu Posao za sve 2024-2025 je bio otvoren 12.06.2024. godine u periodu od 08:00 sati do 15:00 sati.

U nastavku se nalaze liste odobrenih prijava i prijava na čekanju

Link: https://zdk-szz.ba/aktuelni-programi/