Aktuelni programi

image_pdfimage_print

 

 

Završeni programi:

Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 190.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 90.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 05.06.2018. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa, tekst Javnog poziva, te obrazac Prijave na Javni poziv.

Obrazac Prijave

Program

Javni poziv

Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini - OBAVIJEST

OBAVIJEST

Ovim putem Vas obavještavamo da se obnovljeni Javni poziv od 20.09.2018. godine za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK, danas 15.02.2019. godine zatvara zbog dovoljnog broja pristiglih prijava i ograničenosti sredstava.

Obzirom da je po prethodnom Javnom pozivu, objavljenom 04.07.2018. godine putem oglasne ploče, internet stranice Službe: www.zdk-szz.ba, te internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba., ostalo neutrošenih sredstava za zapošljavanje pripravnika, obavještavamo zainteresovane poslodavce da se od danas, 20.09.2018. godine, mogu prijaviti na obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK.

Obnovljeni Javni poziv će biti otvoren do utroška neiskorištenih sredstava.

Zainteresovani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koju će moći preuzeti na internet stranici Službe: www.zdk-szz.ba.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa, tekst Javnog poziva, te obrazac Prijave na Javni poziv. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem Programa radi eventualnog učešća. Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Službu putem nadležnih općinskih biroa rada sa naznakom „Prijava na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini ili direktno na adresu Službe: Adolfa Goldbergera 6, Zenica.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnog učešća.

Objavljen Javni poziv za učešće u Programu „Obukom do zaposlenja 2018“

Federalni zavod za zapošljavanje, danas, 12.7.2018. godine na svojoj internet stranici je objavljen Javni poziv poslodavcima iz FBiH za učešće u Programu „Obukom do zaposlenja 2018“. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018. i procjenom za 2019 i 2020. godinu. Program će implementirati Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe). Cilj Programa je da se omogući obuka kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje u konkretnom poslovnom okruženju za 1.200 nezaposlenih osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 840 osoba. Pod obukom, u okviru ovog programa, podrazumijeva se osposobljavanje ili usavršavanje nezaposlene osobe kroz sticanje praktičnih znanja i vještina za određeno zanimanje kod poznatog poslodavca.

Poslodavci i nezaposlene osobe mogu se informišu o Programu radi eventualnog učešća na linku http://fzzz.ba/vijesti/obukom-do-zaposlenja-2018.

Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2017

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije objave Javnog poziva, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 275.000 KM, od čega 175.000 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje, a 100.000 KM Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.

Javni poziv je objavljen 21.06.2017. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, tekst Programa, Kriterije za bodovanje prijava, te obrazac Prijave na Javni poziv.

Obrazac Prijave

Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Javni poziv

Kriteriji za bodovanje prijava

Otvoren Programu zapošljavanja Roma u 2017. godini

Kao što je bilo i najavljeno, dana 12.6.2017. godine objavljen je Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma 2017. Sve potrebne informacije kao i link za prijavu na ovaj Javni poziv možete da dobijete na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje http://fzzz.ba/vijesti/program-zapoljavanja-roma-u-2017-godini.

Obnovljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini

Obzirom da je po prethodnom Javnom pozivu, objavljenom 12.08.2016. godine, ostalo neutrošenih sredstava za zapošljavanje pripravnika, obavještavamo zainteresovane poslodavce da se od danas, 16.03.2017. godine, mogu prijaviti na obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja VSS; SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini iz grant sredstava Vlade ZDK. Obnovljeni Javni poziv će biti otvoren do utroška neiskorištenih sredstava. Obrasci „Prijava za učešće u Programu“ i „Potrebe za osobama za koje se podnosi Prijava na Javni poziv“ se mogu preuzeti isključivo u nadležnom općinskom birou rada.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja (Službene novine FBiH 95/15 od 11.12.2015. godine) (http://www.fzzz.ba/projekti/uredba-subvencioniranje-zapoljavanja-mladih-bez-radnog-iskustva-i-samozapoljavanja) Napomena: Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte.  Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h – 16h

Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016

PROGRAMU PRIPREME ZA RAD KROZ OBUKU, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE 2016 – OBUKOM DO POSLA (http://www.fzzz.ba/projekti/program-pripreme-za-rad-kroz-obuku-struno-osposobljavanje-i-usavravanje-2016-obukom-do-posla)

Javni poziv za učešće u PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2016

Javni poziv za učešće u PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2016 (http://www.fzzz.ba/projekti/program-sufinansiranja-zapoljavanja-2016)

Obavijesti vezane za programe

Napomena: Obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte. Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h – 15h

Služba za zapošljavanje ZDK  će odmah započeti sa prezentacijama, pripremama i drugima aktivnostima vezanim za promociju svih Programa kako na kantonalnom tako i na općinskom nivou a sve sa nadom da će poslodavci i nezaposlene osobe uvidjeti realne mogućnosti u riješavanju svojih problema i poboljšanju vlastitih socijalnih statusa.

Prijavljivanje na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016, i to mjere: Prilika za sve, Vaučer za posao i Periodično/sezonsko zapošljavanje, privremeno se ograničava za aplikante iz Unsko-sanskog (19.2.2016.), Hercegovačko-neretvanskog (19.2.2016.), Tuzlanskog (22.2.2016.), Zeničko-dobojskog (23.2.2016.), Srednjobosanskog (23.2.2016.) i Kantona Sarajevo (23.2.2016.) zbog izrazito velikog broja podnesenih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava.

Prijavljivanje na Javni poziv za subvencioniranje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva i samozapošljavanja privremeno se ograničava za aplikante iz Srednjobosanskog (25.2.2016.), Kantona Sarajevo (3.3.2016.) i Zeničko-dobojskog kantona (10.3.2016.) zbog izrazito velikog broja podnesenih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava.

Spiskovi pristiglih prijava na Javne pozive:

     Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe koji su se prijavili na Javni poziv putem web stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje da mogu izvršiti uvid u objavljene spiskove pristiglih prijava.

     Napominjemo, da spiskovi nisu konačni iz razloga što još nisu izvršene provjere od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje o ispunjavanju uslova iz programa.

Na temelju obavijesti Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju smo zaprimili danas, 22.3.2016. god. (utorak, 13:27 sati), o produženju roka  za predaju dokumentacije za subvencioniranje zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba i samozapošljavanja po Uredbi Vlade FBiH o poticaju zapošljavanja, obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da se rok za dostavljanje dokumentacije produžuje za dodatnih 30 dana (to jest 60 dana od datuma podnošenja elektronske aplikacije Federalnom zavodu za zapošljavanje).

Napominjemo, da Služba za zapošljavanje ZDK još nije dobila konačne spiskove provjere aplikanata koju očekujemo od Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Obavijest 25.03.

Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 17 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »