Liste odobrenih prijava i prijava na čekanju po Programu sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2024

U nastavku se nalaze liste „odobrenih“ prijava i prijava „na čekanju“ po Programu sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa oslodavcima 2024.

Link: https://zdk-szz.ba/aktuelni-programi/